เปิดแล้ว!! กองทัพอากาศ รับสมัครรวม 598 อัตรา (ระหว่างวันที่ 15 มค.– 5 มีค. 2557)

(1/1)

tsunami9:


กองทัพอากาศ รับสมัครรวม 598 อัตรา
(ระหว่างวันที่ 15 มค. – 5 มีค. 2557)
สมัครสอบ กองทัพอากาศ 2557
กองทัพอากาศ รับสมัคร 2557
************************
แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ คู่มือเตรียมสอบ
กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
โดย คณก.อำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ใน ทอ.(คอค.ทอ.) รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 598 อัตรา ได้แก่


ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) จำนวน 452 อัตรา  กองทัพอากาศ รับสมัครรวม จำนวน 598 อัตรา ระวห่างวันที่ 15 มค – 5 มีค 2557
- ปริญญาโท 4 อัตรา
– ปริญญาตรี 58 อัตรา
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 285 อัตรา
– มัธยมศึกษาตอนปลาย105 อัตรา


กองบินและโรงเรียนการบิน จำนวน 146 อัตรา กองทัพอากาศ รับสมัครรวม จำนวน 598 อัตรา ระหว่างวันที่15 มค – 5 มีค 2557
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 121 อัตรา
– มัธยมศึกษาตอนปลาย 25 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
http://ratchakarn.bth.cc/webboard/topic-view-292403

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ