หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: Huawei จัดการประชุม Energy Summit  (อ่าน 43 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 27 ก.ย. 21, 09:50 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 Huawei ได้จัดการประชุมสุดยอด Energy Summit ออนไลน์ ซึ่งมีขึ้นภายใต้ขอบข่ายของการประชุม HUAWEI CONNECT 2021 ในหัวข้อ "Digital Energy, Powering the Low Carbon Era" โดยภายในการประชุมดังกล่าว ลูกค้าและพันธมิตรได้ร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน นอกจากนี้ Huawei ยังได้เผยแพร่รายงานGlobal Energy Transition and Zero Carbon Development White Paper และประกาศกลยุทธ์ Energy Trans-Cube Strategy ด้วย

Energy Trans-Cube สร้างมูลค่าใหม่ให้อุตสาหกรรม

หลังจากที่ลงนามความตกลงปารีสไปเมื่อปี 2015 หลาย ๆ ประเทศก็ได้หันมาทุ่มเทในการส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอนกันมากขึ้น และกำลังมีความก้าวหน้าในการรับมือกับปัญหาโลกร้อน แต่ละประเทศก็มีวิธีการของตนเอง ตามทรัพยากร พลังงาน และสภาพแวดล้อมของประเทศนั้น "แม้จะมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอน แต่เราจำเป็นต้องพิจารณาปัญหาท้าทาย 3 ประการด้วยกัน นั่นคือการพัฒนาอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมถึงความมั่นคงและต่อเนื่องของซัพพลายพลังงาน โดยการบรรจบกันของการพลิกโฉมพลังงานและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะช่วยกรุยทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยนวัตกรรมดิจิทัล" David Sun รองประธาน Huawei Enterprise BG และประธานหน่วยธุรกิจพลังงานระดับโลก กล่าว และเสริมว่า "Huawei ได้พัฒนากลวิธี Trans-Cube ขึ้นมา ซึ่งบ่งชี้ว่า เราจะเข้าใกล้ระบบพลังงานที่มีความชาญฉลาดและส่งเสริมการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคาร์บอนเป็นศูนย์ทั่วโลกได้ ก็ต่อเมื่อเราสร้างขีดความสามารถหลัก ๆ 3 ประการ ได้แก่ การยกระดับการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ การพลิกโฉมพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล"

ขีดความสามารถแรกอย่างการยกระดับการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จะช่วยให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ บริหารจัดการสินทรัพย์คาร์บอนของตนเองได้ และลงมือกำจัดคาร์บอนตามบริบทของตนเอง ซึ่งจะทำให้ก้าวออกจากการปล่อยคาร์บอนต่ำจนแทบจะปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ในท้ายที่สุด

จากนั้น การพลิกโฉมภาคพลังงานจะทำให้การผลิตและใช้พลังงานมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เปลี่ยนจากการเป็นระบบที่รวมศูนย์อยู่จุดเดียว ให้กลายเป็นระบบที่มีการบูรณาการแบบกระจายตัวและหลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการประสานงานหลายภาคพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเมื่อมีข้อมูลเป็นแกนกลางแล้ว ก็จะเข้ามายกระดับการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และพลิกโฉมภาคพลังงาน

เผยแพร่รายงานสมุดปกขาว นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อนำอุตสาหกรรม

Guo Xiaobo ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจาก Deloitte China เปิดเผยว่า การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หมายถึงการพลิกโฉมภาคพลังงานและส่งเสริมการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยใช้ทรัพยากรหมุนเวียนมากขึ้น เปลี่ยนวิธีการใช้พลังงาน และใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการลดการปล่อยมลพิษ โดยรายงานGlobal Energy Transition and Zero Carbon Development White Paper ได้วิเคราะห์ปัจจัยหลัก ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และนำเสนอแผนการใหม่สำหรับภาคพลังงาน เพื่อสร้างระบบพลังงานที่ชาญฉลาดและส่งเสริมการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

ระบบดังกล่าวให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงระบบน้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า ความร้อน และไฮโดรเจนเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างพลังงานที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสะอาด โดย Anthony Hu หัวหน้าผู้แทนฝ่ายการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (ความเป็นกลางทางคาร์บอน) ประจำหน่วยธุรกิจพลังงานระดับโลกของ Huawei Enterprise BG กล่าวว่า "สถาปัตยกรรมของระบบพลังงานอัจฉริยะที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์นี้ จะเชื่อมโยงระบบพลังงาน ระบบคาร์บอน และโครงสร้างพื้นฐาน ICT เข้าด้วยกัน ทั้งยังจะหลอมรวมกระแสพลังงาน คาร์บอน ข้อมูล และคุณค่าด้วย จนท้ายที่สุดก็ก่อให้เกิดระบบที่มีข้อมูลเป็นแกนกลาง เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมพลังงาน"

ขับเคลื่อนข้อมูลลงถัง ส่งเสริมเทคโนโลยีอัจฉริยะให้เติบโต

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและยกระดับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซอย่างชาญฉลาดยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดย Lv Gongxun ที่ปรึกษาอาวุโสของ Huawei และอดีตผู้จัดการทั่วไปของ China National Corporation for Exploration and Development of Oil and Gas (CNODC) เปิดเผยว่า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสะท้อนให้เห็นโอกาส 4 ประการในอุตสาหกรรม ได้แก่ การสร้างโมเดลธุรกิจขึ้นใหม่ การพลิกโฉมโมเดลบริหารจัดการ การคิดค้นโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ พร้อมเร่งการพลิกโฉมและส่งเสริมการเติบโตของมูลค่า

คุณ Lv Gongxun ยังได้พูดถึงมูลค่าของคลาวด์ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซด้วยว่า "เทคโนโลยีคลาวด์ก่อให้เกิดการวางแผนทรัพยากรข้อมูลแบบรวมศูนย์ เปิดโอกาสให้บริหารจัดการและควบคุมได้อย่างอัจฉริยะ จัดหาได้อย่างยืดหยุ่น ให้บริการที่สะดวกสบาย ทั้งยังมอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงด้วย ซึ่งจะเข้ามาพลิกโฉมโมเดลธุรกิจที่มีอยู่เดิม"

กริดพลังงานเป็นอีกขอบข่ายสำคัญของการพลิกโฉมพลังงาน ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในบริบทนี้ Felix Chifwaila ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย Electro-Technical Services จาก ZESCO ได้พูดถึงบทบาทของวิดีโอและ AI ในการยกระดับขีดความสามารถด้าน O&M ของกริด ยกตัวอย่างเช่น การนำเสนอข้อมูลช่องทางช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานและทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพขึ้นถึง 80 เท่า นอกจากนี้ วิดีโอและ AI ยังช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ช่วยกำจัดการเกิดไฟฟ้าขัดข้องได้ถึง 90% ในแต่ละปี การมีแพลตฟอร์มและแอปตรวจสอบอัจฉริยะช่วยให้ตอบสนองยามฉุกเฉินและดูแลรักษาได้ดีขึ้นถึง 30% โดยคุณ Chifwaila กล่าวว่า "ZESCO หวังที่จะสานต่อความร่วมมือกับ Huawei ต่อไป เพื่อช่วยให้ ZESCO ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับภูมิภาค"

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1633783/image.jpg

คำบรรยายภาพ - David Sun รองประธาน Huawei Enterprise BG และประธานหน่วยธุรกิจพลังงานระดับโลก กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Energy Summit
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม