หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เปิดงาน AI Robotics for All Expo 2022 “ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทย”  (อ่าน 13 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 21 ก.ย. 22, 17:26 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

AI/Robotics for All เปิดงาน AI Robotics for All Expo 2022 “ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทย” โชว์ความก้าวหน้าของโครงการฯ และนำเสนอผลงานการพัฒนาโครงการปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ฝีมือคนไทย ที่ไปไกลเกินคาด หลายผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้เข้ามาช่วยให้การใช้ชีวิตของคนไทย สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และยังต่อยอดสู่การคิดค้นสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารโครงการ AI Robotics for ALL ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ผมในฐานะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมที่จะส่งเสริมและผลักดันการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา ไม่ใช่เพียงเป็นเรื่องทางวิชาการเท่านั้น และอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่า ปัจจุบันเราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ เป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อย ๆ และมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งจากงานเทศกาล ‘บางกอกวิทยา’ หรือ เทศกาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ กทม. ที่จัดขึ้นตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบว่า ถ้าเราสามารถทําวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องที่สนุกและเข้าถึงได้ ผู้คนก็พร้อมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

จึงยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้ให้การสนับสนุนคณะอาจารย์และนักวิจัยจากหลายสถาบันการศึกษา ในการทำโครงการ AI/Robotics for All เพื่อพัฒนาคนไทยในทุกระดับให้มีความรู้เท่าทันหรือมีความสามารถด้าน AI และหุ่นยนต์ ตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้ด้าน AI ให้กับคนทั่วไป การส่งเสริมผู้ใช้งาน องค์กรหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจนำ AI และหุ่นยนต์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ไปจนถึงการพัฒนาและส่งเสริมนักพัฒนาและนักวิจัยขั้นสูง เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

งาน AI/Robotics for All Expo 2022 ในวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถเข้ามาชมผลงาน AI และหุ่นยนต์ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะช่วยสร้างมีความเข้าใจและจุดประกายให้ทุกภาคส่วนได้หันมาเห็นความสำคัญของ AI และหุ่นยนต์มากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อเป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”

AI/Robotics for All โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยมีคณะดำเนินงานวิจัย ประกอบด้วยอาจารย์และนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (FIBO) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) และสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (TRS)

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) กล่าวว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทใกล้ตัวเรามากขึ้น เช่น ในการซื้อของออนไลน์จะมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ AI จะนำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลหาความสนใจของผู้ซื้อ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ามีแนวโน้มจะซื้อต่อได้ถูกต้อง ดังนั้นการพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถด้าน AI และหุ่นยนต์จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน และอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุนี้เอง บพค. ภายใต้สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จึงได้ให้การสนับสนุนชุดโครงการ AI/Robotics for All หรือ ชุดโครงการปัญญาประดิษฐ์ / วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน ผ่านการขับเคลื่อน 5 โครงการย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้าน AI ให้กับคนทั่วไป, สร้างผู้ใช้งานระบบ AI เชิงบูรณาการได้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน, สร้างนักพัฒนาระบบ AI และหุ่นยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญป้อนสู่ตลาดแรงงาน, สร้างนักวิจัยพัฒนาขั้นสูง เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้าน AI และหุ่นยนต์ และส่งเสริมองค์กรหรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจนำ AI และหุ่นยนต์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดไหน สิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือ พัฒนาคน และสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอวช. โดย บพค. จึงเร่งพัฒนาคน และสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของเทคโนโลยี AI และหุ่นยนต์ แก่คนทุกระดับ ทั้ง เยาวชน ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา นักวิจัย ไปจนถึงประชาชนทั่วไป เพราะเชื่อว่าคนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใด และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

ติดตามโครงการ AI/Robotics for All ต่าง ๆ และข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aiforall.or.th/article/activity/airoboticsforall-expo2022/noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม