หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: โครงการพาแม่เที่ยวภาคตะวันออก โดย ททท.  (อ่าน 667 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 30 ก.ค. 10, 12:24 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

โครงการกอดแม่ กอดเมืองไทย
เที่ยวสุขใจ 5 ภาค โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาคตะวันออก : นครนายก –ปราจีนบุรี – จันทบุรี – ระยอง – ชลบุรี

กำหนดการเดินทาง 12-15 สิงหาคม 2553

วันที่หนึ่ง อุทยานพระพิฆเณศ-ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ-วัดแก้วพิจิตร-โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
06.00 น. คณะนักท่องเที่ยวพบกันที่.......ณ สยามนิรมิต
07.00 น.ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครนายก แวะสักการะพระพิฆเณศองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมชมพิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศ 108 ปาง ที่ “อุทยานพระพิฆเณศ”
10.00 น. ชมเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล พร้อมชมทัศนียภาพมุมสูงของจังหวัดนครนายก และเดินทางต่อเพื่อชมศูนย์การศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯซึ่งจัดแสดงไว้ในร่มและกลางแจ้ง ณ “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ”
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่1) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดปราจีนบุรี
13.45 น. ชมสถาปัตยกรรมและลวดลายปูนปั้นประดับอาคารประสมประสานอย่างลงตัวระหว่าง 4 ชาติ (ไทย – จีน – กัมพูชา – ยุโรป) ที่ “วัดแก้วพิจิตร” ชมพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทย และนวดแผนไทยในรปแบบต่าง ๆ อาทิ นวดตัว นวดเท้า หรือ นวดน้ำมัน ฯลฯ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพร “โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” **ทดลองกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การฝึกนวดหน้า นวดตัว**
17.30 น. เดินทางถึงที่พักโรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รับประทานอาหาร (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ – ตลาดโรงเกลือ
07.30 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3) ออกเดินทางจากที่พักสู่ จังหวัดสระแก้ว
09.30 น. ถึง “โรงเรียนกาสรกสิวิทย์” จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นโรงเรียนฝึกกระบือ และให้เกษตรกรมาใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกระบือเพื่องานเกษตรกรรม โดยเกษตรกรจะเข้าพักอาศัยตามสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ไม่ดิ้นรนหาความเดือดร้อน นับเป็นการฝึกกระบือให้ทำการเกษตรได้ดี และฝึกคนให้เข้าใจถึงวิธีการใช้กระบือในการทำเกษตรกรรม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) เดินทางสู่อำเภออรัญประเทศ ชมและเลือกซื้อสินค้ามือสองแบรนด์เนม สิ่งของเครื่องใช้นานาชนิดที่ตลาดชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “ตลาดโรงเกลือ”
15.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดจันทบุรี 17.30 น. เดินทางถึงที่พักโรงแรมนิวทราเวล บีช หาดเจ้าหลาว
18.30 น. รับประทานอาหาร (มื้อที่ 5) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม อ่าวคุ้งกระเบนฯ -โอเอซิส ซีเวิลด์-วัดชากใหญ่- อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อที่ 6) เดินทางไปศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
08.30 น. เยี่ยมชม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เดินศึกษา ธรรมชาติป่าชายเลนบนสะพานไม้ทอดตัวคดเคี้ยวไปตามแนวป่าชายเลนบริเวณอ่าว คุ้งกระเบน และเพลิดเพลินกับสัตว์น้ำนานาพันธุ์ใน“พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ” ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน **อาจเพิ่มเติมบรรยากาศในารเดินทาง ด้วยกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน**
10.00 น. เดินทางสู่ โอเอซิส ซีเวิลด์ อ.แหลมสิงห์ ชมการแสดงโลมาโชว์ที่ “โอเอซิส ซีเวิลด์” เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และอนุรักษ์โลมาในน่านน้ำจันทบุรี ซึ่งมีอยู่ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์หัวบาตรและพันธุ์หัวขวด**ชมการแสดงรอบ 11.00 น**
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 7) ไหว้พระที่ “วัดชากใหญ่ เที่ยวชมพุทธอุทยานขนาดใหญ่ มีพระพุทธรูปปางต่างๆ มากมาย ชมความงดงามของ “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล”โบสถ์คาทอลิกที่มีความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค ตกแต่งด้วยกระจกสีสเตนกลาส ซึ่งมีความเก่าแก่และงดงามมากที่สุดในประเทศ ออกเดินทางสู่ จังหวัดระยอง
16.30 น. เดินทางถึงที่พักโรงแรมโนโวเทล จังหวัดระยอง รับประทานอาหาร (มื้อที่ 8) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ สวนสุภัทราแลนด์-ตลาดน้ำ 4 ภาค
07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 9) ออกเดินทางไปสวนสุภัทราแลนด์
10.00 น. ถึง “สวนสุภัทราแลนด์” สวนเกษตรขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า 700 ไร่ จัดแบ่งพื้นที่เป็นสวนยางพารา สวนส้ม ไร่องุ่น ไปบางส่วน ที่เหลือส่วนใหญ่ประมาณ 450 ไร่ ปลูกผลไม้เมืองร้อนรสชาดดีกว่า 20 ชนิด เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด มะม่วง พุทรา สละ มะเฟือง ขนุน มะพร้าว ลองกอง แก้วมังกร ลำไย ส้มโอ เป็นต้น มีการจัดแต่งพื้นได้สวยงาม เป็นสัดส่วน ชม / ชิมผลไม้ตามฤดูกาล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10)
12.30 น.ออกเดินทางสู่ จังหวัดชลบุรี ออกเดินทางสู่ “ตลาดน้ำ 4 ภาค” พัทยา เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก
17.00 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ท่านละ 4,999 บาท (สำหรับผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน) อายุ 5-12 ปี ท่านละ 2,500 บาท ไม่มีเตียงเสริม
**พิเศษ** ท่านที่เดินทางเป็นคู่พร้อมคุณแม่ จ่ายเพียงคู่ละ 7,500 บาท พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม คุณอ้วน 0838015599 , 029071535 , 029071534
หรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tourinthailand.com
E-mail : thailand_tour***noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม