Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: มหาวิทยาลัยนานาชาติ stamford เปิดอบรมไกด์ 2554 รุ่นที่ 9  (อ่าน 707 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 30 ม.ค. 11, 16:20 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 


หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
รุ่นที่ 9

หลักสูตร มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9 ภาษาอังกฤษ อบรมรวม 384 ชั่วโมง (มีชั่วโมงฝึกปฏิบัติการพูดภาษาอังกฤษ 113 ชั่วโมง) อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งในและนอกสถานที่โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร
3. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้แนบสำเนาใบ
เทียบวุฒิการศึกษาจาก กพ. หรือ กระทรวงศึกษาธิการ
4. ต้องสามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. สำเนาใบประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 1 ชุด
2. กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ให้แนบสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาจาก กพ. หรือกระทรวงศึกษาธิการ
จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่าย (สีหรือขาวดำ) ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
ค่าสมัครสอบ 500.- บาท
ค่าธรรมเนียมการอบรม 45,000.-บาท (สามารถแบ่งชำระได้ 2 งวด)
ค่าธรรมเนียมนี้รวม - เอกสารระหว่างการอบรม อาหารว่างและอาหารกลางวันทุกมื้อแบบบุฟเฟต์ระหว่างการอบรม
- ค่าพาหนะเดินทางระหว่างการออกทัศนศึกษานอกสถานที่ ค่าที่พักระหว่างการออกทัศนศึกษานอกสถานที่ ค่าอาหารบางมื้อ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าประกันอุบัติเหตุ
ระยะเวลาการอบรม รวม 384 ชั่วโมง
วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
เริ่มอบรม วันที่ 2 เมษายน 2554 ถึง 4 ธันวาคม 2554

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติหลักสูตร ถึง 25 มีนาคม 2554
สถานที่รับสมัคร มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด – กรุงเทพฯ
เลขที่ 16 ถนนมอเตอร์เวย์ (กม.2) แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม.10250 โทร. 02-769 4000

สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด – กรุงเทพฯ
เลขที่ 16 ถนนมอเตอร์เวย์ (กม.2) แขวงประเวศ เขตประเวศ
กทม.10250 โทร. 02-769 4000
กำหนดการสอบ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมนอกจากจะมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในระเบียบการแล้วจะต้องผ่านการสอบ คัดเลือกทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดังนี้
1. สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554
- วิชาความรู้ทั่วไป - วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
- วิชาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554
- ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- บุคลิกภาพ และทัศนคติที่มีต่ออาชีพ
ผู้สมัครสอบต้องนำใบเสร็จรับเงินหรือบัตรประจำตัวสอบมาแสดงเป็นหลักฐานในการสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิสอบ
กรรมการสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมมัคคุเทศก์ และสมาคมธุรกิจนำเที่ยว คณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ร่วมในการสัมภาษณ์
รายวิชาตลอดหลักสูตรรวม 384 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1. ภาคความรู้ทางวิชาการ รวม 171 ชั่วโมง
1.1 หมวดวิชาความรู้เฉพาะพื้นฐาน 102 ชั่วโมง ประกอบด้วย
ประกอบด้วยวิชาต่างๆ รวม 16 วิชา ดังนี้
1. การท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล 3 ชั่วโมง
2. ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 12 ชั่วโมง
3. พุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย 6 ชั่วโมง
4. สังคมไทย 6 ชั่วโมง
5. วัฒนธรรมไทย 6 ชั่วโมง
6. ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย 18 ชั่วโมง
7. วรรณคดีไทย เพื่อการท่องเที่ยว 6 ชั่วโมง
8. นาฏศิลป์และดนตรีไทย 6 ชั่วโมง
9. เทศกาลและงานประเพณีไทย 6 ชั่วโมง
10. อาหาร ขนมและผลไม้ไทย 6 ชั่วโมง
11. มรดกและภูมิปัญญาไทย 6 ชั่วโมง
12. ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 6 ชั่วโมง
13. สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน 3 ชั่วโมง
14. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 6 ชั่วโมง
15. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการในธุรกิจการจัดประชุม 3 ชั่วโมง
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดนิทรรศการ (MICE)
16. การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว 3 ชั่วโมง

1.2 หมวดวิชาความรู้เฉพาะอาชีพ 69 ชั่วโมง ประกอบด้วย
ประกอบด้วยวิชาต่างๆ รวม 10 วิชา ดังนี้
1. บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและวิธีปฏิบัติของมัคคุเทศก์ทั่วไป 18 ชั่วโมง
2. จิตวิทยาการบริการและมนุษยสัมพันธ์ 6 ชั่วโมง
3. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 6 ชั่วโมง
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วไป 3 ชั่วโมง
5. ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยและการอนุรักษ์ 6 ชั่วโมง
6. หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 6 ชั่วโมง
7. ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 9 ชั่วโมง
8. วาทศิลป์ (การฝึกพูดในที่ชุมชน) 6 ชั่วโมง
9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานบริการของสายการบินและธนาคาร 6 ชั่วโมง
10. พิธีการเข้า ออกราชอาณาจักรและพิธีการทางศุลกากร 3 ชั่วโมง2. ภาคความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รวม 113 ชั่วโมง
2.1 การใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพมัคคุเทศก์ 77 ชั่วโมง
ประกอบด้วยเนื้อหาจากภาคความรู้ทางวิชาการ(ความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะอาชีพ)
- เน้นให้มีการฝึกพูดในภาษาอังกฤษในอาชีพมัคคุเทศก์ให้มากที่สุด
เช่น การเจรจาต่อรอง / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / การบรรยาย
แหล่งท่องเที่ยว / ภูมิศาสตร์ / ประวัติศาสตร์ / สังคมไทย / กีฬาการ
ละเล่นของไทย / อาหาร ขนม ผลไม้ น้ำผลไม้ไทย / พุทธศาสนา /
หัตถกรรมไทย / นาฎศิลป์ ดนตรีไทย ฯ ล ฯ
2.2 การฝึกพูดสนทนาภาษาอังกฤษในอาชีพมัคคุเทศก์ 36 ชั่วโมง
- ทบทวนหลักภาษา / ทบทวนการเขียน / การแนะนำตัว / การสนนทนา /
มารยาทในการใช้ภาษาต่างๆ (การรับโทรศัพท์, การนัดหมาย ฯลฯ) เน้นให้มีการฝึกพูด การสนทนาในภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา

3. ภาคการศึกษานอกสถานที่ รวม 4 เส้นทาง ทั้งหมด 8 ทริป
เส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวัง และวัดสำคัญในกรุงเทพมหานคร
เส้นทางที่ 2 จังหวัดอยุธยา และ ลพบุรี
เส้นทางที่ 3 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่และเชียงราย
เส้นทางที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานีและอำนาจเจริญ


 
ศึกษาเพิ่มเติม http://www.tourdoi.com/general/guide/guide_stamford.pdf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุธาทิพ แก้วเกตุ ผู้จัดการศูนย์มัคคุเทศก์ โทร.02-769 4000 ต่อ 1050
Email: suthathipk@stamford.edu
และคุณพิสุทธิพัธ คลังทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์มัคคุเทศก์ โทร. 02-769 4000 ต่อ 1049 หรือ โทร. 084-9261002 สำหรับทุกวัน
Email: phisutthiphat@stamford.edu

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 9 ก.พ. 11, 11:05 น โดย phisutthiphat » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
         

ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้