หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 60 ครั้ง)
Guest
ผลงานวิชาการ
เรทกระทู้
« เมื่อ: 17 พ.ค. 18, 21:46 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง    การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ 5 STEPs (QSCCS)
          โดยใช้เว็บเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                 
              โรงเรียนฝางวิทยายน
ชื่อผู้วิจัย   นายประเวส นามสีฐาน  ตำแหน่ง ครู  วิทยาฐานะ  ชำนาญการ
       โรงเรียนฝางวิทยายน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปีที่วิจัย     2560

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ 5 STEPs (QSCCS) โดยใช้เว็บเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนฝางวิทยายน ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการ 5 STEPs (QSCCS) โดยใช้เว็บเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนฝางวิทยายน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอน ด้วยกระบวนการ 5 STEPs (QSCCS) โดยใช้เว็บเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน        ฝางวิทยายน

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนฝางวิทยายน กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 41 คน ที่เรียนวิชา ง32243 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากจำนวนห้องเรียน การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งการทดลอง One  Group Pretest - Posttest Design สถิติที่ใช้ในการการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ (%) ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบที (t-test)

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ 5 STEPs (QSCCS) โดยใช้เว็บเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 จำนวน 8 แผนใช้เวลา 16 ชั่วโมง 2) เว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์บนเครือข่าย Google for Education @fangwit.ac.th เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.23-0.65 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.79 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR20) เท่ากับ 0.90  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ 5 STEPs (QSCCS) โดยใช้เว็บเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 


   ผลการวิจัยพบว่า
1)  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ 5 STEPs (QSCCS)  โดยใช้เว็บเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 มีประสิทธิภาพ  82.17/81.38  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน ที่เรียนด้วยกระบวนการ 5 STEPs (QSCCS) โดยใช้เว็บเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (x ̅=18.05) มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 1.47 มีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (x ̅=24.41) มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.81 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 มีค่า t เท่ากับ  30.92
3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอน ด้วยกระบวนการ 5 STEPs (QSCCS) โดยใช้เว็บเป็นฐาน เรื่อง การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x ̅=4.57) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.63 จัดว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ มีค่าเฉลี่ยรวม (x ̅=4.59) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.65 รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวม (x ̅=4.57) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.61 ด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวม (x ̅=4.55) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.63
 
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม