หน้า : พิมพ์หน้านี้ - PEA ส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วัดมหาธาตุวรวิหา

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: sr_news ที่ 6 ม.ค. 22, 00:42 น

PEA ส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วัดมหาธาตุวรวิหา


กระทู้: PEA ส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วัดมหาธาตุวรวิหา
เริ่มกระทู้โดย: sr_news ที่ 6 ม.ค. 22, 00:42 น
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายไพฑูรย์ รัตนากร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ส่งเสริม และสนับสนุนการประหยัดพลังงานในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน จัดทำโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความสวยงามในแหล่งท่องเที่ยว

PEA ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี ให้มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน เพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอ โดยติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED จำนวน 397 ดวง ประหยัดพลังงานได้ 18,056 หน่วย/ปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้ประมาณ 67,800 บาท/ปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 9.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์


ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี