หน้า : พิมพ์หน้านี้ - พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส จับมือ ดับเบิลยูเอสพี วิเคราะห์สภาพอากาศ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: vividqest ที่ 15 ก.ค. 22, 07:37 น

พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส จับมือ ดับเบิลยูเอสพี วิเคราะห์สภาพอากาศ


กระทู้: พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส จับมือ ดับเบิลยูเอสพี วิเคราะห์สภาพอากาศ
เริ่มกระทู้โดย: vividqest ที่ 15 ก.ค. 22, 07:37 น
โครงการนี้สนับสนุนความมุ่งมั่นของพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ในการเร่งลดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน
คณะกรรมการลงทุนเงินบำนาญภาครัฐ (Public Sector Pension Investment Board) หรือ พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส (PSP Investments) หนึ่งในผู้จัดการการลงทุนเงินบำนาญรายใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา ได้สร้างความร่วมมือกับ ดับเบิลยูเอสพี (WSP) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสภาพภูมิอากาศชั้นนำระดับโลก เพื่อดำเนินโครงการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศอย่างละเอียดในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกที่พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส เข้าไปลงทุน

การวิเคราะห์ครั้งนี้จะดำเนินการร่วมกับบรรดาพันธมิตรด้านการปฏิบัติงานในท้องถิ่นของพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส บนพื้นที่ทำฟาร์มและป่าไม้กว่า 3 ล้านเฮกตาร์ ครอบคลุมสินทรัพย์ส่วนบุคคลกว่า 400 แห่ง ใน 6 ประเทศ มีทั้งพื้นที่ปลูกป่า ถั่ว องุ่น ผลไม้ ธัญพืช ฝ้าย และแหล่งผลิตโปรตีนจากสัตว์

วัตถุประสงค์หลัก

วัตถุประสงค์ข้อแรกของการวิเคราะห์คือ การสร้างบรรทัดฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส เข้าไปลงทุน โดยอาศัยข้อมูลในระดับฟาร์ม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาและการใช้โรดแมปลดคาร์บอน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกำหนดแผนการเปลี่ยนผ่านของบริษัทโดยอ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ข้อสองคือ การพิสูจน์ศักยภาพด้านการกักเก็บคาร์บอนของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ครอบคลุมคาร์บอนหลากหลายรูปแบบ (เช่น คาร์บอนจากชีวมวล และคาร์บอนจากอินทรียวัตถุในดิน) โดยการดำเนินงานในส่วนนี้จะช่วยยกระดับการศึกษาเชิงวิชาการ องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์หน้างานของทีมบริหารในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระเบียบวิธีที่แข็งแกร่งและระบุแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการแสดงปริมาณคาร์บอน รวมถึงรายงานผลการขจัดและกักเก็บคาร์บอนชีวภาพอย่างสม่ำเสมอ

โซลูชันการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของดับเบิลยูเอสพีจะถูกนำไปใช้ในโครงการนำร่องที่พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส เข้าไปมีส่วนร่วม นั่นคือโครงการมาตรฐานการจัดการฟาร์ม (Farmland Management Standard) ภายใต้การนำของ ลีดดิง ฮาร์เวสต์ (Leading Harvest) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นด้านการเกษตรยั่งยืน โดยโครงการมาตรฐานการจัดการฟาร์มเป็นโครงการรับประกันโดยบุคคลที่สามที่มีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานการวัดผลความยั่งยืน รวมถึงการรายงานข้อมูลด้านการเกษตรและการผลิตอาหาร

คุณมาร์ก ดรูอิน ( Marc Drouin) กรรมการผู้จัดการอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติของพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส กล่าวว่า "ในฐานะนักลงทุนระยะยาวและนักลงทุนชั้นนำระดับโลกด้านการเกษตรและป่าไม้ เรามุ่งมั่นยกระดับแนวทางปฏิบัติด้านการทำฟาร์มอย่างยั่งยืนทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง การทำฟาร์มและป่าไม้มีศักยภาพมหาศาลในการสนับสนุนความพยายามปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนึ่งในนั้นคือผ่านทางศักยภาพการกักเก็บคาร์บอน โครงการใหม่ที่ทำร่วมกับดับเบิลยูเอสพีจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลของทุกฟาร์มอย่างละเอียดตามที่เราต้องการ เพื่อช่วยกำหนดเส้นทางในการบรรลุเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ทั่วโลก"

คุณเมล เดอ เจเกอร์ ( Mel de Jager) รองประธานฝ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความยืดหยุ่น และความยั่งยืนของดับเบิลยูเอสพี กล่าวว่า "สำหรับดับเบิลยูเอสพี เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส องค์กรระดับโลกที่ลงทุนในพืชผลและป่าไม้หลากหลายประเภทในหลายภูมิภาค งานนี้ทำให้เราสามารถช่วยให้พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส และพันธมิตร มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเส้นทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมีโอกาสที่แท้จริงในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ทางการเกษตร"

มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน

โครงการวิเคราะห์นี้เปิดตัวหลังจากที่พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ประกาศยุทธศาสตร์สภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy) และสานต่อความมุ่งมั่นอันยาวนานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านแนวทางการจัดการฟาร์มและป่าไม้อย่างยั่งยืนที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส

คณะกรรมการลงทุนเงินบำนาญภาครัฐ (Public Sector Pension Investment Board) หรือ พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส (PSP Investments) คือหนึ่งในผู้จัดการการลงทุนเงินบำนาญรายใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการ 2.305 แสนล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และมีการลงทุนหลากหลายรูปแบบทั่วโลก ครอบคลุมการลงทุนในตลาดทุน ไพรเวทอิควิตี้ อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และเครดิต โดยพีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 เพื่อบริหารจัดการและนำเงินไปลงทุน โดยเงินเหล่านี้มาจากกองทุนเงินบำนาญภาครัฐของรัฐบาลแคนาดา กองทัพแคนาดา กองตำรวจม้าแคนาดา และกองกำลังสำรองแคนาดา ทั้งนี้ พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงออตตาวา มีสำนักงานธุรกิจหลักในมอนทรีออล รวมถึงมีสำนักงานสาขาในนิวยอร์ก ลอนดอน และฮ่องกง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ investpsp.com หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางทวิตเตอร์และลิงก์อิน

เกี่ยวกับดับเบิลยูเอสพี

ดับเบิลยูเอสพี (WSP) คือบริษัทผู้ให้บริการเฉพาะทางชั้นนำระดับโลก โดยมุ่งมั่นเตรียมความพร้อมให้กับเมืองต่าง ๆ และสภาพแวดล้อมในการรับมือกับอนาคต เราให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ บริการด้านวิศวกรรม และบริการด้านการออกแบบสำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมการขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม อาคาร ไฟฟ้า พลังงาน น้ำ เหมือง และทรัพยากร เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ไว้วางใจได้รวม 55,000 คน ซึ่งผนึกกำลังกันด้วยเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวต่อชุมชนที่เราดำเนินงาน ผ่านทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ความซื่อสัตย์ และการยอมรับความแตกต่าง โดยความยั่งยืนและวิทยาศาสตร์แทรกซึมอยู่ในการทำงานของเรา และรายได้ราวครึ่งหนึ่งของเราจากทั้งหมด 1.03 หมื่นล้านดอลลาร์แคนาดาในปี 2564 มาจากธุรกิจพลังงานสะอาด ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โทรอนโต (TSX: WSP) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ wsp.com/en-CA

สื่อมวลชนติดต่อ: มาเรีย คอนสแตนติเนสกู (Maria Constantinescu) พีเอสพี อินเวสต์เมนต์ส (PSP Investments) โทร. +1 (514) 218-3795 อีเมล: media@investpsp.ca และ แอนดรูว์ แมคลิน (Andrew Macklin) ดับเบิลยูเอสพี (WSP) โทร. +1 (289) 835-2536 อีเมล: media_canada@wsp.com

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1856027/PSP_Investments_PSP_Investments_partners_with_WSP_to_launch_a_co.jpg

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1856260/PSP_Investments_PSP_Investments_partners_with_WSP_to_launch_a_co.jpg