หน้า : พิมพ์หน้านี้ - EA ซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP ของ BYD ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ผนึกกำลังลุยธุรกิจรถบัส EV

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ชุมชนนักลงทุน => ข้อความที่เริ่มโดย: myfaiiii ที่ 8 ส.ค. 22, 20:29 น

EA ซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP ของ BYD ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ผนึกกำลังลุยธุรกิจรถบัส EV


กระทู้: EA ซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP ของ BYD ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ผนึกกำลังลุยธุรกิจรถบัส EV
เริ่มกระทู้โดย: myfaiiii ที่ 8 ส.ค. 22, 20:29 น
     เมื่อประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ หลายๆ คนก็เริ่มออกเดินทางไปทำงานปกติ ใช้รถประจำทางในชีวิตประจำวัน เราเห็นว่า EA ซื้อหุ้นเพิ่มก็แอบดีใจเล็กๆว่าจะได้มีจำนวนรถโดยสารไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น
(https://talk.mthai.com/storage/uploads/2022/08/08/d82ced00e7536c8393aef93deefec3a4.jpeg)
     
     นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งพิเศษที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.65 ได้พิจารณาและมีมติสำคัญ โดยอนุมัติให้ บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด (EMH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าลงทุนใน บล. บียอนด์ (BYD), บริษัท เอซ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ACE) และบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) ออกโดย BYD ในสัดส่วน 23.63 %ของทุนชำระแล้วของ BYD ภายหลังการเพิ่มทุน
     EMH จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของ BYD จำนวน 990,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท หรือคิดเป็น 23.63% ของทุนชำระแล้วของ BYD ภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 7.062 บาท คิดเป็นมูลค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน 6,997,029,600 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสด และ/หรือเช็คให้แก่ BYD ทั้งจำนวนในคราวเดียว
     ปัจจุบัน BYD ประกอบธุรกิจหลักเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีการถือหุ้น 2 บริษัทย่อย ประกอบด้วย ACE ประกอบธุรกิจหลักในการเข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด และ/หรือ บริษัทมหาชน จำกัด โดยมี BYD ถือหุ้นในสัดส่วน 49% และบุคคลอื่นถือหุ้นในอัตรา 51% และถือหุ้นใน TSB ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าประจำทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยมี ACE เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100% โดยภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน BYD โดย EMH จะทำให้ EA เข้าเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของกลุ่มบริษัทดังกล่าว
     ขณะเดียวกัน คณะกรรมการได้อนุมัติให้ บริษัท อี ทรานสปอร์ต โฮลดิง จำกัด (ETH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EA โอนกิจการของ ETH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ให้แก่ TSB โดยในการโอนกิจการทั้งหมดที่ ETH มีอยู่ (สินทรัพย์ และหนี้สิน) ณ วันโอนกิจการ มีเพียงหุ้นสามัญของ บริษัท สมาร์ทบัส จำกัด (SMB) จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 99.99% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วหุ้นสามัญของ บริษัท อี สมาร์ท ทรานสปอร์ต จำกัด (EST) จำนวน 40,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 99.99% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และเงินให้กู้ยืมแก่ SMB และ EST จำนวน 2,224,501,001.05 บาท และ 500,000,000 บาท ตามลำดับ ซึ่ง ETH จะรับค่าตอบแทนจากการโอนกิจการทั้งหมดด้วยเงินสด จำนวน 6,000,000,000 บาท จาก TSB

ที่มา:https://www.ryt9.com/s/iq05/3342876