หน้า : พิมพ์หน้านี้ - English Essay contest

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าว PR / กิจกรรมวัยทีน => ข้อความที่เริ่มโดย: CES Chula ที่ 31 พ.ค. 10, 13:48 น

English Essay contest


กระทู้: English Essay contest
เริ่มกระทู้โดย: CES Chula ที่ 31 พ.ค. 10, 13:48 น
ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวข้อ "Europe in 21st century and beyond"

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1.นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายทั่วประเทศ
2.สามารถเขียนเรียงความเป็นภาษาอังฤษได้

เกณฑ์การส่งเรียงความ
1.ความเรียงภาษาอังกฤษหัวข้อ “Europe in 21st century and beyond”
2.ความยาวของชิ้นงานไม่เกิน 2,500 คำ (Font Arial ขนาด 11) พิมพ์ลงในกระดาษ A4
3.ระบุชื่อ นามสกุล ชั้นเรียน โรงเรียนและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในหน้าแรกของผลงาน

เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลงาน
1.เนื้อหา (content)
2.ภาษา (language)
3.การจัดเรียงลำดับเรื่อง (Organizing)
4.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายนนี้
   
ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 3,000 บาท
และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

ประกาศผลการตัดสิน
วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ทางเวบไซต์ www.ces.in.th

วิธีการส่งบทความ;

ส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยตรงที่:
ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ;
โทร. 662-2183922/3
อีเมล์: ces@chula.ac.th
เว็บไซต์: http://www.ces.in.th