หน้า : พิมพ์หน้านี้ - รับสมัคร !! ผู้เข้าร่วมโครงการ live-in caregiver ประเทศแคนาดา

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องเด็กเรียน-เรียนต่อ => ข้อความที่เริ่มโดย: LearnandEarn ที่ 20 มิ.ย. 10, 12:47 น

รับสมัคร !! ผู้เข้าร่วมโครงการ live-in caregiver ประเทศแคนาดา


กระทู้: รับสมัคร !! ผู้เข้าร่วมโครงการ live-in caregiver ประเทศแคนาดา
เริ่มกระทู้โดย: LearnandEarn ที่ 20 มิ.ย. 10, 12:47 น
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !! Live-in Caregiver in Canada กับ Learn & Earn Oversea

โครงการ  live-in caregiver โอกาสเรียนและทำงานในประเทศแคนาดา โดยรัฐบาลแคนาดาเปิดโอกาสให้กับชาวต่างชาติได้เข้าไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย ด้วยสาขาอาชีพพี่เลี้ยงเด็ก, ผู้ดูแลคนชรา หรือผู้ป่วย โดยมีรายได้มากกว่า300,000 บาทต่อปี (หลังจากหักค่าที่พัก,อาหาร,ภาษี และประกันสังคมแล้ว)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการคุ้มครองและมีสิทธิเท่าเทียมกับชาวแคนาดา เช่น ได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพฟรี (ยกเว้น ทันตกรรม และการศัลยกรรมเพื่อความงาม), การขอคืนภาษีจากรัฐบาลแคนาดา
2.เมื่อเป็น Live-in Caregiver แล้วสามารถทำงานได้หลากหลายไม่เฉพาะดูแลเด็ก ยังสามารถดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุได้อีกด้วย
3. ได้รับการพักร้อน 2 สัปดาห์ต่อปี โดยยังได้รับค่าแรงตามปกติ และได้รับวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดประจำสัปดาห์ และหากทำงานเกิน 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะได้รับค่าล่วงเวลา (รัฐส่วนใหญ่จ่าย 1.5 เท่า) โดยทั่วไปจะได้รับค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า1,100 เหรียญแคนาดาหลังจากหักค่าที่พักและอาหาร, ค่าประกันสังคม, ค่าประกันการจ้างงาน และภาษีแล้ว
4. สามารถขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของประเทศแคนาดาได้ เมื่อเป็น Live-in Caregiver ครบ 2ปี และสามารถขออพยพคู่สมรส บุตร บิดามารดาของท่านมาเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของประเทศแคนาดาได้อีกด้วย
5. สามารถเข้าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษฟรีกับองค์กรของรัฐบาลแคนาดา และโอกาสในการศึกษาต่อในราคาพลเมืองหลังจบโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ live-in caregiver

1.อายุ 18-45 ปี ไม่จำกัดเพศ, ศาสนา และสถานะภาพสมรส
2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
3.ไม่มีประวัติอาชญากรรม และ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
4.บปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยอนุบาลศึกษา ประถมวัย หรือพยาบาลศาสตร์ หรือเป็นออร์แพร์อย่างน้อย 1ปี
*** หากท่านไม่ได้มีคุณสมบัติดั่งข้อ 4 ต้องมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ หรือ ผู้พิการ อย่างน้อย 1 ปีภายใน 3 ปีที่ผ่านมา (จากนายจ้างคนเดียวกันอย่างน้อย 6 เดือน) และมีผล IELTS อย่างน้อย 5.0

สมัครเข้าร่วมโครงการวันนี้ ฟรีค่าสมัครและค่าทดสอบภาษาอังกฤษ 1,500 บาท แค่ค่าดำเนินการเพียง 35,000 บาทสำหรับ 50 คนแรกเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.learnandearn-oversea.com หรือ LNE_OVERSEA@YAHOO.COM