หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - Blog01_270 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => คอมพิวเตอร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: kukkai55 ที่ 31 ก.ค. 10, 20:34 น

Blog01_270 ซอฟต์แวร์ประยุกต์


กระทู้: Blog01_270 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
เริ่มกระทู้โดย: kukkai55 ที่ 31 ก.ค. 10, 20:34 น
ซอฟต์แวร์ประยุกต์


       ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้น เพื่อประยุกต์กับงานที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์จัดเก็บภาษี ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เป็นต้น
       การทำงานใดๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จำเป็นต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบด้วย ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำต้องทำงานภายใต้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอสหรือวินโดวส์ เป็นต้น
       ซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกวงการ ความนิยมส่วนหนึ่งมาจาก ขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้นๆ เพราะซอฟต์แวร์ที่ผลิตออกจำหน่าย ต่างพยายามแข่งขันกันหลายๆ ด้าน เช่น เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย สนับสนุนให้ใช้กับเครื่องพิมพ์ได้ดี มีคู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ที่อ่านเข้าใจง่าย ให้วิธีหรือขั้นตอนที่อธิบายไว้อย่างชัดเจน และมีระบบโอนย้ายข้อมูลเข้าออกกับซอฟต์แวร์อื่นได้ง่าย
       ซอฟต์แวร์ประยุกต์มีอยู่มากมาย อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ คือ ซอฟต์แวร์ใช้เฉพาะทางและซอฟต์แวร์สำเร็จ(http://it.benchama.ac.th/ebook/files/pic3_4_5/pic5_6.jpg)

ตัวอย่างซอฟต์แวร์สำเร็จ


ซอฟต์แวร์ใช้งานทั่วไปซึ่งนิยมเรียกว่า ซอฟต์แวร์สำเร็จ แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มตามลักษณะการใช้งานคือ
       (1) ด้านการประมวลคำ
       (2) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือตารางทำงาน
       (3) ด้านการเก็บและเลือกค้นข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล
       (4) ด้านกราฟิก และนำเสนอข้อมูล
       (5) ด้านการติดต่อสื่อสารทางไกล
       (6) ด้านการพิมพ์ตั้งโต๊ะ
       (7) ด้านการลงทุนและจัดการการเงิน
       (8) ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
       (9) ด้านการจำลอง เกม และการตัดสินใจ
            ในบรรดาซอฟต์แวร์สำเร็จที่มีหลายกลุ่มนี้ กลุ่มซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานมากและจำเป็นต้องมีประจำหน่วยงาน มักจะเป็นรายการแรก คือ ด้านการประมวลคำ ด้าน ตารางทำงาน ด้านระบบฐานข้อมูล และด้านกราฟิกซอฟต์แวร์สำเร็จส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์เชิงพาณิชย์ที่ นำเข้าจากต่างประเทศ ยกเว้นเฉพาะกลุ่มแรก คือ โปรแกรมประมวลคำที่ประเทศไทยมีการสร้างและพัฒนาขึ้นมาเอง เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานร่วมกับภาษาไทย และยังมีการนำซอฟต์แวร์เดิมมาดัดแปลงและเพิ่มเติมส่วนที่ใช้งานเป็นภาษาไทย


แหล่งที่มา http://it.benchama.ac.th/ebook/files/chap5-8.htm  (http://it.benchama.ac.th/ebook/files/chap5-8.htm)


กระทู้: Blog01_270 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
เริ่มกระทู้โดย: kamfoo ที่ 31 ก.ค. 10, 20:53 น
q*013


กระทู้: Blog01_270 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
เริ่มกระทู้โดย: tom.manu ที่ 31 ก.ค. 10, 20:58 น
 q*057 q*054 q*050 q*042


กระทู้: Blog01_270 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
เริ่มกระทู้โดย: ploy99 ที่ 31 ก.ค. 10, 21:08 น
q*043 q*021


กระทู้: Blog01_270 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
เริ่มกระทู้โดย: sri.. ที่ 31 ก.ค. 10, 21:10 น
 q*008 q*002 q*012


กระทู้: Blog01_270 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
เริ่มกระทู้โดย: blue01 ที่ 31 ก.ค. 10, 21:14 น
 q*012 q*012


กระทู้: Blog01_270 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
เริ่มกระทู้โดย: รีนเเด ที่ 18 พ.ย. 10, 12:53 น
 q*019 q*019 q*019 q*019 q*019 q*019 q*019 q*011 q*011 q*011 q*011