หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - สถาบัน ITBS เปิดหลักสูตร logistics 240 ชม. จบแล้วประสานให้ทำงานด้านโลจิสติกส์

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: หลักสูตร Logistics ที่ 2 ก.ย. 11, 16:53 น

สถาบัน ITBS เปิดหลักสูตร logistics 240 ชม. จบแล้วประสานให้ทำงานด้านโลจิสติกส์


กระทู้: สถาบัน ITBS เปิดหลักสูตร logistics 240 ชม. จบแล้วประสานให้ทำงานด้านโลจิสติกส์
เริ่มกระทู้โดย: หลักสูตร Logistics ที่ 2 ก.ย. 11, 16:53 น
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ในเครือ TIFFA

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (International Transport and Business School : ITBS) ภายใต้การดูแลของ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai International Freight Forwarders Association : TIFFA) รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการ ITBS ได้เปิดดำเนินการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540เป็นต้นมา โดยเปิดอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคทฤษฏี 240ชั่วโมง ด้วยการเรียนการสอนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นเวลา 12ปี ทั้งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานจริง ที่สร้างบุคลากรป้อนเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ และทั้งเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานร่วมกับบริษัทสมาชิกของสมาคม TIFFA ด้วยสถิติของนักศึกษาที่จบได้งานทำมากกว่า 90ของแต่ละรุ่นหลักสูตรนี้เสนอโดย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐ-เอกชนที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์ตรงกับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หลังสำเร็จการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัตินั้น จะมีการทดสอบภาคทฤษฏี และประเมินผลภาคปฏิบัติ เพื่อรับใบประกาศนียบัตร รับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคม TIFFA ร่วมกับ สถาบัน ITBS ทั้ง ITBS ยังแนะนำและประสานงานให้เข้าทำงานกับ บริษัทสมาชิกสมาคมทิฟฟ่า จำนวน 208 บริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarders)
- ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก (Importer & Exporter)
- ตัวแทนออกของ (Customs Broker)
- สถานีบรรจุสินค้าด้านนอกท่า (ICD)
- สายการเดินเรือ (Shipping Line)
- สายการบิน (Air Line)
- บริษัทประกันภัย (Cargo Insurance Company)
- ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank)
- ธุรกิจอื่นๆ

•        สถิติได้งานร้อยละ 93%ในแต่ละรุ่น (อีก 7 % ทำการศึกษาต่อ ป.โท หรือมีกิจการส่วนบุคคล)
•        รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมผู้รับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
•        สอนโดยวิทยาการจากกรมศุลกากร,เจ้าหน้าที่จากสายการเดินเรือ,สายการบินและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
•        นำค่าใช้จ่ายฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200 %

ภาคปกติ (ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ)  รับจำนวนจำกัด  50  ที่นั่ง
เปิดอบรม  ทฤษฎี     20 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2554 (240ชม.)
             ฝึกปฏิบัติงาน    9 พฤศจิกายน  – 28 ธันวาคม 2554 (240ชม.)
   อบรมทุกวันจันทร์ – วันศุกร์     เวลา  09.00 – 16.00  น.
ภาคค่ำ (ภาคทฤษฎี)  รับจำนวนจำกัด  30  ที่นั่ง (240ชม.)
เปิดอบรม  ทฤษฎี     19 กันยายน 2554 – 9 มีนาคม 2555
   อบรมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์     เวลา  18.00 – 21.00  น.
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ที่มีความรู้ตั้งแต่ ม.6 / ปวช. ปวส. และปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) ไม่จำเป็นต้องเคยเรียน หรือ ทำงานด้านนี้มาก่อน
หรือ ผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสายงาน หรือต้องการความรู้เพิ่มเติม
*ในกรณีที่ต้องการให้จัดหางานให้ต้องมีวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 
รายละเอียดหลักสูตร  มี 10หัวข้อหลัก
            1. ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder Business)
            2. เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms and Documents Required)
            3. พิธีการศุลกากร (Customs Clearance Procedures)
            4. การขนส่งทางทะเล (Seafreight)
            5. การขนส่งทางอากาศ (Airfreight)
            6. การบรรจุและขนถ่ายสินค้า (Operations)
            7. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operation : MTO)
            8. โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics & Supply Chain)
            9. การตลาด (Marketing : CS & Sell Technique)
          10. Introductory English for Shipping Terminology
 
ติดต่อและสอบถามข้อมูลได้ที่  089-147-7798 (บลู)           
หรือที่ ITBS โดยตรง 0-2671-4004 ext. 300-306                             
www.itbsthai.com  E-mail : nirut@itbsthai.com