หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  พิมพ์หน้านี้ - นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: wat08 ที่ 21 พ.ย. 11, 07:33 น

นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: wat08 ที่ 21 พ.ย. 11, 07:33 น
นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ  เทิดไท้องค์ราชันย์


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: wat08 ที่ 21 พ.ย. 11, 07:41 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ ชั่วกาลนานเทอญกระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ณัฐพงษ์ เรืองราย ที่ 21 พ.ย. 11, 07:42 น
ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน


นศท.ณัฐพงษ์ เรืองราย


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ณัฐพร จามร ที่ 21 พ.ย. 11, 07:42 น
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก


นศท.ณัฐพร จามร


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ธีรภัทร์ ขำสำอางค์ ที่ 21 พ.ย. 11, 07:43 น
พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ


นศท.ธีรภัทร์ ขำสำอางค์


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ธีรภาพ ซื่อสัตย์ ที่ 21 พ.ย. 11, 07:43 น
ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น


นศท.ธีรภาพ ซื่อสัตย์


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ธีรศักดิ์ เอียจะบก ที่ 21 พ.ย. 11, 07:44 น
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง


นศท.ธีรศักดิ์ เอียจะบก


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.นพพร โคพระ ที่ 21 พ.ย. 11, 07:45 น
ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญ


นศท.นพพร โคพระ


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ณัฐภัทร ชัยชนะ ที่ 21 พ.ย. 11, 07:46 น
พระเสโทไหลหลั่งดั่งสายน้ำ
ธ ทรงย่ำย่างพระบาทเสด็จเยี่ยม
แสงแดงส่องพระกายแทบไหม้เกรียม
พระยังเปี่ยมพระเมตตาประชาชน

นศท.ณัฐภัทร ชัยชนะ


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ณัฐวัชร อยู่รักษา ที่ 21 พ.ย. 11, 07:46 น
ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ ชั่วกาลนานเทอญ


นศท.ณัฐวัชร อยู่รักษา


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ณัฐวุฒิ เกตุเอี่ยม ที่ 21 พ.ย. 11, 07:47 น
พระเสโทไหลหลั่งดั่งสายน้ำ
ธ ทรงย่ำย่างพระบาทเสด็จเยี่ยม
แสงแดงส่องพระกายแทบไหม้เกรียม
พระยังเปี่ยมพระเมตตาประชาชน


นศท.ณัฐวุฒิ เกตุเอี่ยม


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ณัฐวุฒิ จงรู้รอบ ที่ 21 พ.ย. 11, 07:48 น
คนไทยทุกเชื้อชาติทุกหมู่เหล่าล้วนมีความสุขสราญใจอยู่ใต้ร่มพระบารมี พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงบำเพ็ญมาโดยตลอด เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทยได้เป็นพระกุศลบารมีอันประเสริฐอำนวยพระพร ชัยให้พระองค์ท่านและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระเจริญในทุกสิ่งและชนะภัยทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ


นศท.ณัฐวุฒิ จงรู้รอบ


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ณัฐวุฒิ นกศิริ ที่ 21 พ.ย. 11, 07:49 น
พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณา
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


นศท.ณัฐวุฒิ นกศิริ


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ณัฐวุฒิ ยังให้ผล ที่ 21 พ.ย. 11, 07:49 น
พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณา
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


นศท.ณัฐวุฒิ ยังให้ผล


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: ดิษย์พงศ์ ยงศิริชัยสกุล ที่ 21 พ.ย. 11, 10:23 น
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ  ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน  สถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน


นศท.ดิษย์พงศ์ ยงศิริชัยสกุล


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.เดโชพล สุขสำราญ ที่ 21 พ.ย. 11, 10:24 น
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ  ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน  สถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน


นศท.เดโชพล สุขสำราญ


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ไตรรงค์ เจริญวัฒนา ที่ 21 พ.ย. 11, 10:26 น
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ  ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน  สถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน


นศท.ไตรรงค์ เจริญวัฒนา


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ชัยวัฒน์ ทองยั่งยืน ที่ 21 พ.ย. 11, 10:28 น
พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณา เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


นศท.ชัยวัฒน์ ทองยั่งยืน


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ชาติชลธาร เจนเขา ที่ 21 พ.ย. 11, 11:29 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


นศท.ชาติชลธาร เจนเขา


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: เทพพิทักษ์ อรุโณทยากร ที่ 21 พ.ย. 11, 11:30 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


นศท.เทพพิทักษ์ อรุโณทยากร


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ธงชัย ทองเงิน ที่ 21 พ.ย. 11, 11:31 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


นศท.ธงชัย ทองเงิน


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.วรพงษ์ สุริยงค์ ที่ 21 พ.ย. 11, 11:31 น
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง


นศท.วรพงษ์ สุริยงค์


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.วรวิทย์ เลิศวิลัย ที่ 21 พ.ย. 11, 11:32 น
พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก


นศท.วรวิทย์ เลิศวิลัย


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.วศิน ประเสริฐศรี ที่ 21 พ.ย. 11, 11:33 น
พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ


นศท.วศิน ประเสริฐศรี


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ธนพงค์ แก้วเจริญ ที่ 21 พ.ย. 11, 11:33 น
ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น


นศท.ธนพงค์ แก้วเจริญ


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ธนพนธ์ เนียนอรุณ ที่ 21 พ.ย. 11, 11:34 น
ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย


นศท.ธนพนธ์ เนียนอรุณ


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ธนพล ใจสดศรี ที่ 21 พ.ย. 11, 11:35 น
พระเสโทไหลหลั่งดั่งสายน้ำ
ธ ทรงย่ำย่างพระบาทเสด็จเยี่ยม
แสงแดงส่องพระกายแทบไหม้เกรียม
พระยังเปี่ยมพระเมตตาประชาชน

นศท.ธนพล ใจสดศรี


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.พงศกร ศรีเกษม ที่ 21 พ.ย. 11, 11:35 น
พระเสโทไหลหลั่งดั่งสายน้ำ
ธ ทรงย่ำย่างพระบาทเสด็จเยี่ยม
แสงแดงส่องพระกายแทบไหม้เกรียม
พระยังเปี่ยมพระเมตตาประชาชน


นศท.พงศกร ศรีเกษม


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.พงศธร กลัดสมบัติ ที่ 21 พ.ย. 11, 11:36 น
พระเสโทไหลหลั่งดั่งสายน้ำ
ธ ทรงย่ำย่างพระบาทเสด็จเยี่ยม
แสงแดงส่องพระกายแทบไหม้เกรียม
พระยังเปี่ยมพระเมตตาประชาชน


นศท.พงศธร กลัดสมบัติ


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.พงศ์พรรดิ์ ทิมสา ที่ 21 พ.ย. 11, 11:36 น
พระเสโทไหลหลั่งดั่งสายน้ำ
ธ ทรงย่ำย่างพระบาทเสด็จเยี่ยม
แสงแดงส่องพระกายแทบไหม้เกรียม
พระยังเปี่ยมพระเมตตาประชาชน


นศท.พงศ์พรรดิ์ ทิมสา


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ไพศาล ศรีสวัสดิ์ ที่ 21 พ.ย. 11, 11:37 น
พระเสโทไหลหลั่งดั่งสายน้ำ
ธ ทรงย่ำย่างพระบาทเสด็จเยี่ยม
แสงแดงส่องพระกายแทบไหม้เกรียม
พระยังเปี่ยมพระเมตตาประชาชน


นศท.ไพศาล ศรีสวัสดิ์


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ธนพล พรมโครต ที่ 21 พ.ย. 11, 11:37 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


นศท.ธนพล พรมโครต


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ศุภชัย เพ็ชรกูล ที่ 21 พ.ย. 11, 11:39 น
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ศุภโชค ผ่องใส ที่ 21 พ.ย. 11, 11:40 น
ขอให้พระองค์อยู่คู่คนไทยไปอีกนานเท่านาน


นศท.ศุภโชค ผ่องใส


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ศุภณัฎฐ์ พุทธรัตน์ ที่ 21 พ.ย. 11, 11:40 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


นศท.ศุภณัฎฐ์ พุทธรัตน์


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: สถาพร ตันสุวรรณรัตน์ ที่ 21 พ.ย. 11, 11:41 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


นศท.สถาพร ตันสุวรรณรัตน์


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ธนพล พิมเสน ที่ 21 พ.ย. 11, 11:41 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


นศท.ธนพล พิมเสน


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ธนพล หมีทอง ที่ 21 พ.ย. 11, 11:42 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


นศท.ธนพล หมีทอง


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ธนวัฒน์ เพ็ญโฉม ที่ 21 พ.ย. 11, 11:42 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


นศท.ธนวัฒน์ เพ็ญโฉม


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: วัชรพล จูฑะเจษฎารัฐ ที่ 21 พ.ย. 11, 11:43 น
ขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง


นศท.วัชรพล จูฑะเจษฎารัฐ


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: ธนารักษ์ นาคประเสริฐ ที่ 21 พ.ย. 11, 11:44 น
ขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง


นศท.ธนารักษ์ นาคประเสริฐ


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.วิโรจน์ วรรณประเวศ ที่ 21 พ.ย. 11, 11:44 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมีในหลวง


นศท.วิโรจน์ วรรณประเวศ


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.นที หนูจันทร์ ที่ 21 พ.ย. 11, 11:47 น
เรารักในหลวง


นศท.นที หนูจันทร์


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.นพกร นาคศรีทอง ที่ 21 พ.ย. 11, 11:47 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


นศท.นพกร นาคศรีทอง


กระทู้: นศท.ศูนย์ฝึก ร.111 พัน.1 ร่วมเทิดทูนสถาบัน ฯ
เริ่มกระทู้โดย: นศท.นพเก้า จันทร ที่ 21 พ.ย. 11, 11:48 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


นศท.นพเก้า จันทร