หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  พิมพ์หน้านี้ - เทิดทูนสถาบันฯ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: new_3453 ที่ 24 ก.พ. 12, 10:49 น

เทิดทูนสถาบันฯ


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: new_3453 ที่ 24 ก.พ. 12, 10:49 น
จอมกษัตริย์ธีรราชแห่งสยาม       ผู้มีนามเกริกก้องท่องวิถี

หกสิบล้านดวงใจน้อมสดุดี      ขอถวายชีวีพิทักษ์องค์ราชัน

แปดสิบสี่เวียนครบบรรจบรอบ      ขอน้อมนอบศิระด้วยจิตมั่น

ประณตแนบเบื้องพระบาทองค์ราชัน     มาร่วมกันขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑รอ. ที่ 28 ก.พ. 12, 10:10 น
ครองประเทศ เพียงสรวงทิพย์ ๖๐ ปี ความภักดี ล้วนหล่อหลอม สู่จอมชัย
ณ ใต้ร่ม ไตรรงค์ คงเป็นชาติ เพราะร่มบาท ภูมิพล มงคลสมัย
กราบพระบาท นอบน้อม พร้อมกายใจ ถวายไท้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ร.๖ พัน.๓.กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑รอ. ที่ 28 ก.พ. 12, 11:28 น
น้อมมโนและศิระแทบพระบาท ถวายราชสักการะพระทรงศรี
ด้วงดวงใจใฝ่ประจักษ์รักภักดี พระภูมีทรงพูนเพิ่มเฉลิมพระชนม์
ธ ทรงเป็น จอมทัพไทย ให้องอาจ คุ้มทวยราษฏร์ทุกทิศสิทธิผล
ภูมิพลังแผ่นดินไท้ภูมิใจชน สมพระนาม "ภูมิพล" บนถิ่นไทยกระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 29 ก.พ. 12, 11:07 น
ดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน
ในหลวงทรงพระปรีชาหาที่สุดมิได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พ่อหลวงทรงเป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาติกระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 29 ก.พ. 12, 11:08 น
ขอเดชะพระบารมีปกเกล้า ปวงข้าเจ้าชาวไทยทุกแหล่งหล้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชันษา
เป็นมิ่งขวัญปวงประชาชนชาติไทย การอยู่รอดปลอดภัยไทยทั้งชาติ ฝ่าพระบาทมหากษัตริย์นิรัตติศัย
ทรงปราณีปกป้องผองภัย ให้ชาติไทยร่มเย็นเป็นสุขกัน


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 29 ก.พ. 12, 11:10 น
ภูมิพลล้นฟ้ามหาสมุทร ทรงบริสุทธิ์เกริกก้องของสยาม
ภูมิพลเกรียงไกรทั่วโลกนาม
ชาวสยามทั่วฟ้าเทิดทูนองค์ภูมิพลกระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 29 ก.พ. 12, 11:11 น
ภูมิพลล้นฟ้ามหาสมุทร ทรงบริสุทธิ์เกริกก้องของสยาม
ภูมิพลเกรียงไกรทั่วโลกนาม
ชาวสยามทั่วฟ้าเทิดทูนองค์ภูมิพลกระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 1 มี.ค. 12, 09:43 น
ขอถวายพระพร ให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของประชาชนคนไทยตลอดไป


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 1 มี.ค. 12, 09:43 น
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาล


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 1 มี.ค. 12, 09:44 น

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชน พระองค์ทรงสละหยาดเหงื่อ แรงงาน และพระทัยในการที่จะ ทำให้ปวงชนชาวไทยมีความสุข และมีสวัสดิภาพที่ดีตลอดมา ขอจงทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไป อยู่เป็นมิ่งขวัญ ของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 1 มี.ค. 12, 09:45 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้กับปวงชนชาวไทย ไปชั่วกาลนาน เทอญ


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 1 มี.ค. 12, 09:46 น

พวกเราชาวไทยพอเห็นรอยยิ้มของพระองค์ท่าน พวกเรามีความสุขกันมาก และก็อยากให้คนไทย ทุกคนรักและสามัคคี เพื่อเป็นของขวัญที่ดีให้กับพ่อของเรา


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 1 มี.ค. 12, 09:50 น
รวมพลัง รวมไทย ที่ยิ่งใหญ่
รวมหัวใจ ปวงชน ผู้คนถวาย
น้อมใจภักดิ์ ด้วยรัก จนชีพวาย
ด้วยสุดท้าย เพื่อผืน แผ่นดินไทย


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 1 มี.ค. 12, 09:52 น
เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบแทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 1 มี.ค. 12, 09:53 น
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ขอให้พระองค์มีพระวรกายแข็งแรง สมบูรณ์
มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 1 มี.ค. 12, 09:54 น
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 1 มี.ค. 12, 09:55 น
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 1 มี.ค. 12, 09:56 น
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาล ประทานพระพรชัยมงคล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสืบไป


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 1 มี.ค. 12, 09:57 น
รักพ่อหลวงเกินสิ่งอื่นใด ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แนะแนวทางในการสร้างทางด่วนเพื่อลดปัญหารถติด
ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่งดวงชีวี
ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: new_3453 ที่ 2 มี.ค. 12, 10:53 น
บารมีพระมากล้น รำพัน
พระพิทักษ์ยุติธรรม์ ถ่องแท้
บริสุทธิ์ดุจดวงตะวัน ส่องโลก ไซร้แฮ
ทวยราษฎร์รักบาทแม้ ยิ่งด้วย บิตุรงค์


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑รอ. ที่ 2 มี.ค. 12, 10:55 น
พระบารมี มากล้น เหลือคณา
ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์
เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:21 น
ขอเดชะพระบารมีปกเกล้า ปวงข้าเจ้าชาวไทยทุกแหล่งหล้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระชันษา
เป็นมิ่งขวัญปวงประชาชนชาติไทย การอยู่รอดปลอดภัยไทยทั้งชาติ ฝ่าพระบาทมหากษัตริย์นิรัตติศัย
ทรงปราณีปกป้องผองภัย ให้ชาติไทยร่มเย็นเป็นสุขกัน


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร๓๑รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:23 น
ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งชาติ และขอให้หายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน
ผมเชื่อแน่ว่าคนไทยทั่วแผนดินไทยทุกคนล้วนรักในหลวงด้วยหัวใจ ขอพรองค์ทรงพระเจริญ
สถิตย์เป็นมิ่งขวัญคนไทยตลอดไป


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:25 น
รวมใจเราเฝ้าน้อมส่งพระทรงศรี

อัญเชิญชัยให้มายุลุหมื่นปี

แด่ภูมีจักรีวงศ์...ทรงพระเจริญ

รวมใจเราเฝ้าน้อมส่งพระทรงศรี

อัญเชิญชัยให้มายุลุหมื่นปี

แด่ภูมีจักรีวงศ์...ทรงพระเจริญ


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:25 น
ขอเทิดไท้

น้อมดวงใจ ถวายกลอน แด่พ่อหลวง

ผู้เปี่ยมธรรม เหนือคน ชนทั้งปวง

ขอบวงสรวง เทพยดา ดลบนดาล

ขอให้องค์ ในหลวง ทรงหมดโศก

ทรงหมดโรค ตลอดชั่ว กาลปวสาน

ขอให้ท่าน ทรงเป็นใหญ่ อยู่ยืนนาน

ขอให้ท่าน ทรงสำราญ บานพระทัย

ขอให้ท่าน เกษมสันต์ แสนสุขี

ภัยไม่มี ภัยไม่เยือน จิตแจ่มใส

ให้พ่อหลวง อยู่ปกครอง ลูกหลานไทย

ประดุจใบ ร่มโพธิ์ ของปวงชน


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:28 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ทรงหายจากประชวร

ทรงพระเกษมสำราญตลอดไป

ทรงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปตลอด

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวไปไปตลอด

"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:29 น
 -.กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


-.หลายโครงการที่พ่อท่านทรงกรุณา หลายปัญหาที่พ่อคอยเป็นห่วง จะเฝ้าคอยดูปวงประชาตลอดไป

-.ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ตลอดกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

-.สถาบันของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

-.ด้วยน้อมเกล้าเรารวมใจไทยทั้งผอง เราร่วมพ้องสามัคคีสมานฉันท์

เราทำดีถวายสัตย์ปฏิญาณ เราทำการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:30 น
นวัตกรรมสร้างสรรค์ชีวี
องค์ภูมีปฏิบัติคิดค้น
ประดิษฐ์สิ่งก่อประโยชน์สากล
ประชาชนร่มด้วยพระบารมี


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:32 น
พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์

พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา

พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา

พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย

พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ

พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข

พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย

พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:33 น
ขอให้พระองค์มีอายุยืนนาน

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรและมีพลานามัยที่แข็งแรง


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:34 น
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้าหยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดินหยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตาราษฎรทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็นขอพระองค์ทรงพระเจริญ..........


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:35 น
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า

หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน

หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา

ราษฎรทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..........


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:36 น
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่

ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:36 น
สิ่งที่ผมประทับใจในพระเจ้าอยู่หัวของผมคือการที่พระเจ้าอยู่หัวของผมทรงเล็งเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนทุกคนในแผ่นดินไทยไม่มีการแบ่งแยก และพระองค์ทรงแก้ปัญหาให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:37 น
สิ่งที่ผมประทับใจในพระเจ้าอยู่หัวของผมคือการที่พระเจ้าอยู่หัวของผมทรงเล็งเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนทุกคนในแผ่นดินไทยไม่มีการแบ่งแยก และพระองค์ทรงแก้ปัญหาให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:38 น
พระมิ่งแม่ชนนีศรีประเทศ ทรงปกเกศโปรดเกล้าชาวสยาม ทรงส่งเสริมงานฝีมือให้ลือนาม เป็นศาสตร์งามศิลปาชีพไทย ศรีศรีเฉลิมขวัญวันเฉลิม ศิริเสริมผ่องผุดพิสุทธิ์ใส ทรงพระเจริญ ด้วยพระพลานามัย ถวายจตุรพิธพรชัย ทีฆายุกา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:39 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ สุขเกษมสำราญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา....ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ....


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:40 น
ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา

ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน

ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล

ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…

ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย

ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน

ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล

พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดา


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:41 น
เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง

พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่

ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย

เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:42 น
แปดสิบสี่พรรษา มหาบพิตร

ขอน้อมจิตให้พระองค์จงสุขศานต์

เป็นฉัตรเพชรร่มโพธิสมภาร

พระชนม์ยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญ


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑ รอ. ที่ 5 มี.ค. 12, 10:43 น
พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา

พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย

พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข

พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑รอ. ที่ 6 มี.ค. 12, 11:58 น
พระเอยพระโอบเอื้อ อารี
พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง
พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา
พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพันกระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: สปก.ร.๓๑รอ. ที่ 6 มี.ค. 12, 12:00 น
ข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตลอดกาลที่พระองค์ได้มอบให้แก่ปวงชนชาวไทย


กระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑รอ. ที่ 6 มี.ค. 12, 12:01 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
เกษมสำราญ ยิ่งยืนนานกระทู้: เทิดทูนสถาบันฯ
เริ่มกระทู้โดย: ศปก.ร.๓๑รอ. ที่ 6 มี.ค. 12, 12:03 น
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ