หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69  พิมพ์หน้านี้ - ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ที่ 16 ต.ค. 12, 14:56 น

ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ที่ 16 ต.ค. 12, 14:56 น
 q*062 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ที่ 16 ต.ค. 12, 15:00 น
รวมใจเราเฝ้าน้อมส่งพระทรงศรี
อัญเชิญชัยให้มายุลุหมื่นปี
แด่ภูมีจักรีวงศ์...ทรงพระเจริญ
รวมใจเราเฝ้าน้อมส่งพระทรงศรี
อัญเชิญชัยให้มายุลุหมื่นปี
แด่ภูมีจักรีวงศ์...ทรงพระเจริญ


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: กกร.กร.ทบ. ที่ 17 ต.ค. 12, 09:50 น
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง ขอจงทรงพระเจริญ
กกร.กร.ทบ.


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:12 น
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล บันดาลดลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่
น้อมถวายพระพรพระทรงชัย ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:13 น
ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอพระพรชัยมงคล
จงบังเกิดมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ขอให้ทั้งสองพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษา
ยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน ทรงพระเกษมสำราญ
ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ
โดย  ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:15 น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
 ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ
ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ
ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง
ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ
ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทย
อย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก
( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:22 น
การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด
ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก
เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า
ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:23 น
เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาท
นำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:24 น
ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:39 น
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน
ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:41 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท
เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:41 น
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน
ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:44 น
พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน
ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
ประชาชนคนไทยล้วนซาบซึ้งในหัวใจในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงของคนไทย
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:44 น
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน
ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:45 น
พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์โดยแท้ 
ขอจงทรงพระเจริญตลอดกาลตลอดไป
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:46 น
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้น
ที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:47 น
- พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน
หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:48 น
- พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง
เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:48 น
- ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี
สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:49 น
- รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย
รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:50 น
ถ้าเป็นทหารของชาติ ต้องมีหน้าที่
ตอบแทนบุญคุณชาติบ้านเมือง มีหน้าที่ปกปักรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์ คือหน้าที่โดยตรง
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 10:51 น
แม้ความเป็นชาติจะประกอบด้วยสามสถาบัน แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นแกนกลาง
ใครที่ไม่จงประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พุทธมามะกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก บุคคลใดหรือนิติบุคคลใดจะล่วงละเมิด ชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ มิได้ รักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ก็ย่อมไม่มีความรักชาติ
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 11:48 น
แม้ความเป็นชาติจะประกอบด้วยสามสถาบัน
แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นแกนกลาง
ใครที่ไม่จงประเทศไทยมีพระพุทธศาสนา
เป็นศาสนาประจำชาติ พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พุทธมามะกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
บุคคลใดหรือนิติบุคคลใดจะล่วงละเมิด
ชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์
มิได้ รักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ก็ย่อมไม่มีความรักชาติ
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 11:49 น
ประเทศไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์
ที่มีพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน
และทรงห่วงใยประชาชนอย่างมากมาย
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 11:49 น
ข้าพเจ้าขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญ
มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ให้กับพสกนิกรชาวไทยได้อยู่กันอย่างร่มเย็นตลอดไป
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 11:50 น
พระเทิดไทองค์ราชัน ทำความดี เพื่อพ่อหลวงของชนชาวไทย
 บารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
รวมกันเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวกันไว้ ทำความดีถวายให้แด่ในหลวง
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:05 น
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ
ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน
ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:06 น
เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคน
ได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดี
โดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า
“สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:08 น
ยามใดที่พระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ของชนชาวไทย
ทรงแย้มพระสรวลแม้เพียงเล็กน้อย
พสกนิกรจะรู้สึกโลกนี้เหมือนมีแสงสว่างที่เป็นทิพย์เกิดขึ้น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:10 น
เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้
ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบัน
และความสมัครสมานสามัคคี
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
(ข้าราชการทหารและลูกจ้าง กรมกำลังพลทหารบก)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:10 น
สามัคคีปรองดองกัน นี่ความหมายของความสามัคคี
ใครๆก็บอก ให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติ
แต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้
เรียกร้องพื้นที่สำคัญยืนเกนจำเป็น โดยอ้างความสุขส่วนตัว
คนอื่นก็ต้องประท้วง เราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่า
มีความสามัคคีปรองดองกัน
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)
กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:12 น
พระบารมี มากล้น เหลือคณา
ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์
เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวลกระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:13 น
ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง
เพราะพ่อรู้ดีว่าพ่อคือพลังของแผ่นดิน พวกเราจะตั้งมั่นทำความดี
รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรากระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:16 น
เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย
พระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า
พระบิดาแห่งศาสตร์และศิลป์ องค์ภูวมินทร์ที่หาเปรียบมิได้
ในหลวงทรงพระปรีชาหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พ่อหลวงทรงเป็นดังดวงใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งชาติ


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:17 น
ยกสองหัตถ์บังคมบรมบาท         
องค์บิดาแห่งชาติประชาสยาม
พระราชทานราโชวาทพิลาศงาม
ใครน้อมตามปฏิบัติพิพัฒน์เอย
แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา
เพระพระบุญยา พระบารมี
ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี
ขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:19 น
ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:20 น
บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:21 น
พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก
และทรงปกครองตามพระปฐมบรมราชโองการ " เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" โดยแท้ ขอคุณพระสยามเทวาจงรักษา
ในหลวงของปวงชนมีสุขภาพแข็งแรง


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:22 น
พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:23 น
ในหลวงทรงเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า
ป่าที่ทำไห้ดินชุ่มชื้นมีนำไว้กินไว้ใช้ตลอดไป
พระราชเสาวนีย์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:24 น
ขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ในหลวงทรงหายจากพระประชวร 
มีพระพลานามัยแข็งแรง  ขอให้ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราชาวไทย


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:26 น
ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่
อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัล หรือผลประโยชน์ให้มาก
ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัล
และประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมือง
อยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง
(เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2533)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:28 น
คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข
(พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้า ณ ศาลาดุสิตาลัย 4 ธันวาคม 2541)


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:29 น
พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง
พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข
พระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน
ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบถึงตอนนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา


กระทู้: ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kungkitimam ที่ 17 ต.ค. 12, 12:29 น
พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น