หน้า : พิมพ์หน้านี้ - EF องค์ความรู้ใหม่ พัฒนาทักษะชีวิตเด็กไทย

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: khunchanit ที่ 10 เม.ย. 15, 10:07 น

EF องค์ความรู้ใหม่ พัฒนาทักษะชีวิตเด็กไทย


กระทู้: EF องค์ความรู้ใหม่ พัฒนาทักษะชีวิตเด็กไทย
เริ่มกระทู้โดย: khunchanit ที่ 10 เม.ย. 15, 10:07 น
“Executive Functions(EF)  คือองค์ความรู้ใหม่ที่ ที่เพิ่งนำมาเสนอเป็นรูปธรรมโดย สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) เมื่อประมาณปลายเดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรหลานในศตวรรษที่ 21 นี้...


EF (Executive Functions) ที่ว่านี้คือกระบวนการทางความคิด (Mental process) เป็นการทำงานของสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ  เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ และการทำสิ่งต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความสำเร็จ ซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์เราทุกคนต้องใช้ มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการเรียน การทำงาน รวมทั้งการมีชีวิตครอบครัว

ทักษะ EF นี้นักวิชาการระดับโลกชี้แล้วว่า สำคัญกว่า IQ และ EQ  มีงานวิจัยชี้ชัดว่าช่วงวัย 3-6 ปีนี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาทักษะ EF ให้กับเด็ก

Executive Functions (EF) ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน ประกอบด้วย 1.Working memory ความจำที่นำมาใช้งาน 2.Inhibitory Control การยั้งคิด 3.Shift หรือ Cognitive Flexibility การยืดหยุ่นความคิด 4.Focus / Attention การใส่ใจจดจ่อ 5.Emotional Control การควบคุม 6.Planning and Organizing การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ 7.Self -Monitoring การรู้จักประเมินตนเอง 8.Initiating การริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิด 9. Goal-Directed Persistence ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย

ในบ้านเราตอนนี้ มี รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล อาจารย์และนักวิจัยด้านประสาทวิทยาและคณะจากศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ศึกษาวิจัยและรวบรวมงานวิจัยจากต่างประเทศ ส่วนสถาบันอาร์แอลจี ทำหน้าที่จัดการความรู้และพัฒนาให้ทักษะ EF เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย  และหน่วยงานรัฐบาลที่นำไปประยุกต์อย่างเป็นรูปธรรมในขณะนี้คือ สำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งได้ยกองค์ความรู้นี้มาเป็นตัวชูโรงในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่กันทีเดียว

อย่างที่รู้กันว่า โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และซับซ้อนมาก เด็ก เยาวชน หรือ ผู้ใหญ่ หากทักษะ EF บกพร่องแล้ว  ไม่แคล้วชีวิตอาจล้มเหลว ตกเป็นทาสของสิ่งเร้าทั้งหลาย อาทิ ยาเสพติด การพนัน แอลกอฮอล์ ฯลฯ แต่หากได้รับการฝึกฝนทักษะ EF มาดี บุคคลจะคิดวิเคราะห์ มีหลักการ มีการไตร่ตรอง ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนควร รู้จักวางแผนก่อนลงมือทำ หากทำไปแล้วเกิดอุปสรรค สามารถลุกขึ้นสู้ รู้จักแก้ไข คิดค้นหาทางออก