หน้า : พิมพ์หน้านี้ - อาสาสมัครทีเอ็มบี ร่วมกับชุมชนท่าสะท้อน สร้างแปลงผักลอยน้ำ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: maximacon ที่ 26 ก.ค. 17, 16:56 น

อาสาสมัครทีเอ็มบี ร่วมกับชุมชนท่าสะท้อน สร้างแปลงผักลอยน้ำ


กระทู้: อาสาสมัครทีเอ็มบี ร่วมกับชุมชนท่าสะท้อน สร้างแปลงผักลอยน้ำ
เริ่มกระทู้โดย: maximacon ที่ 26 ก.ค. 17, 16:56 น
อาสาสมัครทีเอ็มบีร่วมกับชาวชุมชนท่าสะท้อน จ.สุราษฏร์ธานี ในโครงการ “ท่วม-อยู่-ได้” กิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนตามแนวคิด Make THE Difference ของทีเอ็มบี โดยจัดทำแปลงผักลอยน้ำเพื่อการรับมือน้ำท่วมอย่างสร้างสรรค์ จัดทำศูนย์เรียนรู้ และคู่มือเพื่อปฏิบัติในสถานการณ์น้ำท่วม โดยสามารถโหลดได้ผ่าน QR Code เพื่อให้ชาวบ้านสามารถปรับตัว ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติและรู้สู้ภัย ที่โรงเรียนบ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
นายบุญทักษ์  หวังเจริญ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เผยว่า “ปี 2560 กิจกรรม “เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งเป็นกิจกรรมของไฟ-ฟ้าโดยมูลนิธิทีเอ็มบี มุ่งหวังที่จะส่งต่อแรงกระเพื่อมของแนวคิดการเปลี่ยนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามปรัชญา Make THE Difference ของทีเอ็มบี และเป็นการส่งเสริมการอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมและให้กลับคืนสู่ชุมชนโดยอาสาสมัครซึ่งเป็นพนักงานของธนาคารทีเอ็มบี โดยในปีนี้ มีโครงการที่อาสาสมัครทีเอ็มบีจัดทำร่วมกับชาวชุมชน จำนวน 37 โครงการทั่วประเทศ มีอาสาสมัครทีเอ็มบีเข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศกว่า 5,000 คน จากเมื่อ 3 ปีก่อนที่เริ่มต้นด้วยอาสาสมัคร 901 คน

วันนี้ฉลองความสำเร็จของการจัดทำโครงการ “ท่วม-อยู่-ได้” ที่ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีผู้ใหญ่บ้าน สังเวียน  ถ้อยทัด ที่คิดค้นวิธีการปลูกพืชผลที่สามารถปลอดภัยจากน้ำท่วม ทำให้ชาวบ้านมีผักรับประทาน ถึงแม้น้ำท่วมขัง ที่นี่จึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบของแปลงผักลอยน้ำ เสริมสร้างพลังเยาวชนในโรงเรียนให้เรียนรู้การดูแลผัก นำผักจัดจำหน่าย เรียนรู้วิธีการออมเงินผ่านระบบธนาคารโรงเรียน และถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังชุมชนอื่นๆ อีกด้วย”

“โครงการท่วม-อยู่-ได้” ที่จัดทำขึ้นในปีนี้ โดยอาสาสมัครทีเอ็มบีร่วมกับชุมชน มีอีก 2 พื้นที่ในภาคใต้ ได้แก่ โครงการท่วม-อยู่-ได้ คิดส์สนุก ต้านน้ำท่วม โรงเรียนอนุบาลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  ซึ่งนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ และ โครงการท่วม-อยู่-ได้ สร้างรายได้ สรรค์อาชีพ โรงเรียนวัดบางตะพาน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนจากบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากใบจากซึ่งเป็นต้นไม้พื้นถิ่นที่ยืนต้นได้เป็นอย่างดีแม้น้ำท่วม

ทั้ง 3 โครงการยังได้จัดทำคู่มือคำแนะนำเพื่อปฏิบัติในสถานการณ์น้ำท่วม และแผนที่ชุมชนที่สามารถช่วยให้รับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมได้ โดยสามารถโหลดได้ผ่าน QR Code