หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เชิญร่วมงานเสวนา การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: prjikkaro ที่ 6 ก.ย. 18, 10:09 น

เชิญร่วมงานเสวนา การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก


กระทู้: เชิญร่วมงานเสวนา การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก
เริ่มกระทู้โดย: prjikkaro ที่ 6 ก.ย. 18, 10:09 น
ร่วมเจาะลึกด้านเกษตร ในเสวนา “การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก” รวมสุดยอดเครือข่ายผู้นำแห่งการบริหาร กูรูด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารจากองค์กรชั้นนำของไทย มากด้วยประสบการณ์ทั้งตลาดในไทยและตลาดโลก 

เริ่มด้วย คุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ “แนวทางการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเกษตรและอาหาร”

จากนั้นเป็นช่วงเสวนาโดย คุณสุขวัฒน์  ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  คุณสุเมธ  เหล่าโมราพร  ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด, คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณขุนศรี ทองย้อย ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

แลกเปลี่ยนความรู้ เทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ความสนใจอาหารเพื่อสุขภาพของคนยุค4.0 รวมถึงการเตรียมพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) แนวโน้มการเคลื่อนเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีที่ธุรกิจต้องปรับตัว และเตรียมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้พร้อมทำงาน  เพื่อสร้างศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในด้านการพัฒนาการผลิตและธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป   ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ. แจ้งวัฒนะ 

ฟรี! สัมมนา  ลงทะเบียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณนงนภัส สังข์สุขกุล โทรศัพท์ : 0-2855-1368
E-mail: agri-network@pim.ac.th