หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เปิดตัว “รายงานการค้าและการพัฒนา 2561”

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: newsperfect111 ที่ 28 ก.ย. 18, 14:14 น

เปิดตัว “รายงานการค้าและการพัฒนา 2561”


กระทู้: เปิดตัว “รายงานการค้าและการพัฒนา 2561”
เริ่มกระทู้โดย: newsperfect111 ที่ 28 ก.ย. 18, 14:14 น
เปิดตัว “รายงานการค้าและการพัฒนา 2561”
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (UNCTAD) เปิดตัว “รายงานการค้าและการพัฒนา 2561” (Trade and Development Report 2018) โดยมี  ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ที่1จากซ้าย) และ  ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO) (ที่3จากซ้าย) พร้อมด้วย  ดร.เจนย์ติ โกรท (Dr.Jayanti Ghosh)  ผู้เขียนรายงาน/ผู้แทนจากอังค์ถัด (UNCTAD) (คนกลาง) ซึ่งเป็นการเปิดเผยผลการวิเคราะห์แนวโน้มการค้าและการพัฒนาของโลกให้แก่ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในไทยได้ทราบพร้อมกัน ทั่วโลก โดยข้อมูลจากรายงานนี้ จะมีประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทยในการวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เมื่อเร็วๆนี้