หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สถาบันการสร้างชาติจัดงาน “คืนเชิดชูเกียรติการสร้างชาติ”

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 9 พ.ย. 18, 11:02 น

สถาบันการสร้างชาติจัดงาน “คืนเชิดชูเกียรติการสร้างชาติ”


กระทู้: สถาบันการสร้างชาติจัดงาน “คืนเชิดชูเกียรติการสร้างชาติ”
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 9 พ.ย. 18, 11:02 น
สถาบันการสร้างชาติจัดงาน “คืนเชิดชูเกียรติการสร้างชาติ” เพื่อยกย่องบุคคลผู้เป็นต้นแบบในด้านการนำ การบริหาร คุณธรรม และผู้ที่ได้นำผลการเรียนรู้จากสถาบันการสร้างชาติไปสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อการสร้างชาติ รวมถึงองค์กรที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาคน ระบบ และบริบท ที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้มีทั้ง ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และนายมีชัย วีระไวทยะ รวมทั้งบุคลากรในวงการต่างๆ อีกมากมาย
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวว่า ผมเชื่อว่าการสอนโดยการทำให้ดูนั้นมีประสิทธิผลมากกว่าการสอนเพียงคำพูด การรู้แต่ไม่ได้เห็นแบบอย่างที่เป็นรูปธรรมนั้นไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันการเห็นการกระทำโดยไม่เข้าใจแนวคิดเบื้องหลังก็อาจจะทำให้เข้าผิดและไม่สามารถนำไปประยุกต์ในบริบทอื่นได้ ซึ่งผู้มีเกียรติที่ได้รับรางวัลในคืนนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการเสียสละเวลา ความสามารถ ทรัพย์สิ่งของเพื่อประโยชนผู้อื่น และมีส่วนในการสร้างชาติของตนเองและทำประโยชน์เพื่อโลกนี้
โดยรางวัลเชิดชูเกียรติการสร้างชาตินั้น ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นครั้งแรกของโลกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างชาติในระดับนานาชาติ ที่ทางสถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute – NBI) จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและรับรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติในด้านต่างๆ ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเหมาะสม มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นเพื่อส่วนรวม จึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเปี่ยมด้วยคุณค่าแก่บุคคลและองค์กรสร้างชาติอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติในด้านต่างๆ อาทิ รางวัล Nation-Building Lifetime Achievement Award (Public Sector) (รางวัลชีวิตการสร้างชาติ ภาครัฐกิจ) ได้แก่ Tun Dr. Mahathir bin Mohamad (ตุน ดร. มหาธีร์  โมฮัมหมัด) ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง อดทนในการทำเพื่อส่วนรวมมาอย่างยาวนาน เป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากในประวัติศาสตร์การเมืองมาเลเซีย เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ช่วยให้มาเลเซียพัฒนาและก้าวผ่านอุปสรรคปัญหา เช่น วิกฤตการเงินปี 1998 ปัจจุบันแม้จะอายุ 93 ปี แต่ยังเสียสละทำเพื่อส่วนรวม มารับตำแหน่งนายกฯ ผลักดันมาเลเซียให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2020 เป็นบุคคลที่ชาวมาเลเซียให้ความเคารพอย่างมาก เป็นนักการเมืองที่เป็นแบบอย่าง และเป็นผู้ที่สร้างมาเลเซียให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวแล้ว ยังมีการมอบรางวัลอื่นๆอีกหลายรางวัล เช่น  รางวัลชีวิตการสร้างชาติ ภาคธุรกิจ (Nation-Building Lifetime Achievement Award (Private Sector)) ได้แก่ Ratan N. Tata  (นายราทัน นาวัล ทาทา), รางวัลชีวิตการสร้างชาติ ภาคประชากิจ (Nation-Building Lifetime Achievement Award (People Sector)) ได้แก่  นายมีชัย วีระไวทยะ, รางวัลสตรีนักสร้างชาติ  (Woman’s Nation-Building Award) ได้แก่ Dato’ Dr. Nellie S. L. Tan-Wong (ดาโต๊ะ ดร.เนลลี่ เอส แอล ตัน หว่อง), รางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น ภาครัฐกิจ (Corporate Nation-Building Award (Public Sector)) ได้แก่  Assembly of the People of Kazakhstan (สมัชชาคนของคาซัคสถาน), รางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น ภาคธุรกิจ (Corporate Nation-Building Award (Private Sector)) ได้แก่ Aurolab (ออโร่แล็บ), รางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น ภาคประชากิจ (Corporate Nation-Building Award (People Sector)) ได้แก่ มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย (Tzu Chi Foundation) เป็นต้น
ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล โดยใจความตอนหนึ่งของฯพณฯ อานันท์ กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับทุกคนและทุกองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลที่มีคุณค่ายิ่ง ทุกท่านต้องผ่านความยากลำบาก ผ่านอุปสรรค ผ่านระยะเวลายาวนาน เพื่อพิสูจน์ว่า สิ่งที่ทำนั้นมาจากอุดมการณ์ที่ดีงาม ทุกท่านจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลเป็นอย่างยิ่ง” ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nbi.in.th