หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ASA Real Estate Awards รางวัลแห่งเกียรติยศแห่งปี

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: prboomcompany ที่ 26 พ.ย. 19, 11:29 น

ASA Real Estate Awards รางวัลแห่งเกียรติยศแห่งปี


กระทู้: ASA Real Estate Awards รางวัลแห่งเกียรติยศแห่งปี
เริ่มกระทู้โดย: prboomcompany ที่ 26 พ.ย. 19, 11:29 น
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) โดย นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ  และนายวีรพล จงเจริญใจ ประธานการจัดงานฯ จัดพิธีมอบรางวัล ASA Real Estate Awards 2019 ในงาน ASA Real Estate Forum 2019 เพื่อเชิดชูบุคคลคุณภาพของอสังหาริมทรัพย์แห่งปี  ซึ่งจะมอบรางวัลให้แก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณค่าและรางวัลประกาศเกียรติคุณโดดเด่น ณ รอยัลพารากอนฮอลล์
 
สำหรับงาน ASA Real Estate Forum 2019 ที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งจัดในรูปแบบ Dnner Talk พร้อมมีการเสวนาหัวข้อ “Smart & Innovative CITIES FOR ALL” เมืองอัจฉริยะ เมืองนวัตกรรม เมืองเพื่อทุกคน โดยได้เชิญวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ในหลายด้านเพื่อประโยชน์ในวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายบุคลากรในสาขาวิชาการ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการ สายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายสุขสันติ์ ชื่นอารมย์ หัวหน้าศูนย์วิจัย งานสร้างสรรค์และออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผศ.ดร.วิจิตรบุษบา มารมย์ หัวหน้าหน่วยวิจัยอนาคตและนโยบายเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์

โดยไฮไลท์ของงานจะเป็นพิธีมอบรางวัล ASA Real Estate Awards 2019 ได้รับเกียรติจาก นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธี ซึ่งทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ตั้งใจให้เป็นเวทีที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคในโครงการฯ ในมิติต่างๆ มากยิ่งขึ้น ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและเชิดชูบุคคลคุณภาพของอสังหาริมทรัพย์แห่งปี โดยมอบรางวัลให้แก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณค่าและรางวัลประกาศเกียรติคุณโดดเด่น เป็นการคัดเลือกผลงานโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในด้านคุณค่า และประโยชน์ของงานออกแบบโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีคุณภาพดีต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน  ทั้งหมด 12 รางวัล ดังนี้

1.   รางวัลโครงการบ้านจัดสรร ราคาต่ากว่า 10 ล้านบาท (ประเภททาวน์เฮ้าส์ในเมือง)
ได้แก่ "Bann PuriPuri สตรีวิทยา 2"
2.   รางวัลโครงการบ้านจัดสรร ราคา 10-30 ล้านบาท
ได้แก่ "บ้านวิภาวดี 20“
3.   รางวัลโครงการบ้านจัดสรร ราคามากกว่า 30 ล้านบาท
ได้แก่ "Issara Residence Rama 9"
4.   รางวัลโครงการอาคารชุดพักอาศัย ราคาต่ากว่า 10 ล้านบาท
ได้แก่ "Chapter One Eco"
5.   รางวัลโครงการอาคารชุดพักอาศัย ราคา 10-30 ล้านบาท
ได้แก่ "Whizdom101"
6.   รางวัลโครงการอาคารชุดพักอาศัย ราคามากกว่า 30 ล้านบาท
ได้แก่ "Banyan Tree Resident Riverside Bangkok"
7.   รางวัลโครงการอาคารนันทนาการและสุขภาพ
ได้แก่ "PanyaVillage Clubhouse"
8.   รางวัลโครงการที่สมควรได้รับการยกย่อง
ได้แก่ "Classroom Makeover for the Blind"
9.   รางวัลประกาศเกียรติคุณโดดเด่น ด้านโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมพัฒนาชุมชน
ได้แก่ "กลุ่มสยามพิรรธน์ โครงการ ดิ ไอคอน สยาม"
10.   รางวัลประกาศเกียรติ โครงการอสังหาริมทรัพย์โดดเด่น ด้านธรรมาภิบาล
ได้แก่ "โครงการ The River จ.อุบลราชธานี"
11.   รางวัลเกียรติคุณโดดเด่น สถาปนิกจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
ได้แก่ "อาจารย์ประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์"
12.   รางวัลเกียรติคุณโดดเด่น นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
ได้แก่ "นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมมทรัพย์ไทย"

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติม : เตชินี  แก้วดวงงาม  โทร. 061-991-6154, วรินทร พรวีรภัส โทร. 0-2391-3320