หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: lukey2009 ที่ 2 ม.ค. 20, 14:48 น

เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร


กระทู้: เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 2 ม.ค. 20, 14:48 น
เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราเพื่อให้ประชาชนเฝ้าชมพระบารมี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 จะเสด็จพระราชดำเนินทางสถลมารคในวันที่ 5 พ.ค. โดยประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จฯ จากพระบรมมหาราชวังไปยังพระอารามหลวง 3 แห่ง คือ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธฯ และวัดพระเชตุพนฯ เพื่อนมัสการพระประธานและพระบรมราชสรีรางคาร

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 และเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เมื่อครั้งที่ทรงผนวชหลายพระองค์ คือ รัชกาลที่ 4, 5, 6, 7, 9 และรัชกาลที่ 10 วัดพระเชตุพนฯ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 1 วัดราชบพิธฯ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน

ส่วนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารคทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีขึ้นในปลายเดือนตุลาคม 2562 ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม
(https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/9199/production/_106437273_053349681.jpg)


กระทู้: เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
เริ่มกระทู้โดย: sorono55 ที่ 15 ม.ค. 20, 13:32 น
(https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/117CE/production/_97103617_hi036810200.jpg)
"อัยการนั้นมีหน้าที่มากมายหลายอย่าง แต่ก็อยู่ในกรอบขอบเขตของการปฏิบัติการทางด้านกฎหมายและชีวิตของราษฎร ก็คือ ดูแลรักษาอำนวยความยุติธรรม หรือช่วยขบวนการแห่งการยุติธรรมให้ไปได้อย่างเรียบร้อยถูกต้อง อัยการมีหน้าที่กว้างขวาง ใส่หมวกหลายใบ มีหน้าที่มากมาย แต่จะต้องจำไว้ว่า มีหน้าที่ที่จะอำนวยความยุติธรรมและอำนวยการให้ขั้นตอนต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานในการอำนวยการหรือให้ความยุติธรรมต่อประชาชน"
พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานแก่คณะอัยการที่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 28 ธันวาคม 2559


กระทู้: เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
เริ่มกระทู้โดย: sorono55 ที่ 15 ม.ค. 20, 13:43 น
สมเด็จ(ขออภัยค่ะ! คำนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ)มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระปรีชาด้านการทหารเป็นอันมาก และทรงดำเนินงานด้านการทหารมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงการปะทะกันระหว่างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์กับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจตามพื้นที่ต่างๆ ในประเทศ ทำให้เกิดความสูญเสียแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งบั่นทอนขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและราษฎรในพื้นที่ ในฐานะทรงเป็นนักการทหาร พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ที่มีการปะทะเพื่อเยี่ยมเยียนและพระราชทานขวัญกำลังใจ

          ทั้งนี้ สมเด็จ(ขออภัยค่ะ! คำนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ)มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงดำรงพระยศทางทหารของ 3 เหล่าทัพ คือ พลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอก และได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการทหาร โดยทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือ และภาคตระวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

          รวมทั้งการคุ้มกันพื้นที่ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา ที่เขาล้าน จังหวัดตราด ด้วย ซึ้งแม้เป็นพระราชภารกิจที่ต้องทรงเสี่ยงภยันตราย แต่ด้วยความที่ทรงเป็นชาติชายทหาร และเป็นพระราชภารกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกร และเพื่อมนุษยธรรมต่อผู้ประสบทุกข์ยาก จึงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจดังกล่าวโดยเต็มพระราชกำลัง