หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - ประกันชั้น 2 พลัสดีกว่าประกันชั้น 2 อย่างไร

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: hellowriter ที่ 5 มี.ค. 20, 08:09 น

ประกันชั้น 2 พลัสดีกว่าประกันชั้น 2 อย่างไร


กระทู้: ประกันชั้น 2 พลัสดีกว่าประกันชั้น 2 อย่างไร
เริ่มกระทู้โดย: hellowriter ที่ 5 มี.ค. 20, 08:09 น
(https://article.images.consumerreports.org/w_767,c_lfill,ar_32:11,f_auto/prod/content/dam/CRO%20Images%202018/Cars/February/CR-Money-Hero-10-Car-Insurane-Money-Savers-02-18)

ปัจจุบันข้อเสนอทางด้านการทำประกันภัยรถยนต์มีอยู่มาก โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ที่มีพลัสต่อท้าย ทั้งประกันชั้น 2 พลัส หรือประกันชั้น 3 พลัส หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ‘พลัส’ ที่เพิ่มมานั้นจะบวกความคุ้มครอง สิทธิพิเศษที่จะได้รับ หรือค่าเบี้ยอย่างไรบ้าง วันนี้ Roojai.com จะพามารู้จักกับประกันชั้น 2 พลัสที่จะมอบคุ้มค่าแบบพลัสพลัสยิ่งขึ้นมากกว่าประกันชั้น 2 แบบธรรมดา

การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของประกันชั้น 2 พลัส
การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของประกันชั้น 2 พลัสจะแบ่งความคุ้มครองเป็น 2 กรณี เป็นความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เป็นการชนกับยานพาหนะทางบก และบริการรถยก 24 ชั่วโมง (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ดังนี้
1. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ - การชนกับยานพาหนะทางบก
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง
2. บริการรถยก 24 ชั่วโมง (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดร้อยละ 20 ของค่าซ่อม

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอกของประกันชั้น 2 พลัส
การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอกของประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัสจะแบ่งเป็น 2 กรณี ทั้งความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ดังนี้
1. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อครั้ง
2. ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก
บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง
กระทู้: ประกันชั้น 2 พลัสดีกว่าประกันชั้น 2 อย่างไร
เริ่มกระทู้โดย: nb1911 ที่ 5 มี.ค. 20, 15:23 น
เว็ปหวยดี เลขเด็ด มาแรง สนใจแค่คลิ้ก  q*062 q*062 q*062

หวยออนไลน์  (https://xn--l3c1aop7c.cc/)