หน้า : พิมพ์หน้านี้ - บทเรียน “ทัวร์ลง AOT” ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ถูกต้อง–ครบถ้วนหรือไม่

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: sofa ที่ 18 ส.ค. 20, 21:28 น

บทเรียน “ทัวร์ลง AOT” ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ถูกต้อง–ครบถ้วนหรือไม่


กระทู้: บทเรียน “ทัวร์ลง AOT” ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ถูกต้อง–ครบถ้วนหรือไม่
เริ่มกระทู้โดย: sofa ที่ 18 ส.ค. 20, 21:28 น
หลังจากบอร์ด ทอท. มีมติครั้งสุดท้าย ก็เริ่มเกิดเหตุการณ์ “ทัวร์ลง AOT” โดยมีโบรกเกอร์ หรือนักวิเคราะห์จากหลายสำนัก ออกบทวิเคราะห์และปรับลดคำแนะนำหุ้นของ AOT ทำให้ผู้บริหาร ทอท. ต้องออกแถลงข่าวชี้แจงว่า บทความวิเคราะห์–วิจารณ์ที่เผยแพร่อยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์จากพื้นฐานข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน โดยเน้นในด้านการสูญเสียรายได้ของ ทอท. ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่แต่เพียงด้านเดียว ยังไม่ครอบคลุมถึงมาตรการที่ ทอท. ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย และไม่ได้คำนึงถึงกรณีผู้ประกอบการบอกเลิกสัญญา หรือผลกระทบต่อรายได้ของ ทอท. กรณีถูกบอกเลิกสัญญา

หลังจากที่นักวิเคราะห์ได้รับทราบข้อมูลจากผู้บริหาร AOT และเข้าใจถึงเหตุผลการตัดสินใจของบอร์ด ทอท.บล.กสิกรไทยออกบทวิเคราะห์หุ้น AOT ฉบับใหม่ โดยปรับเพิ่มคำแนะนำจาก “ขาย” เปลี่ยนเป็น “ถือ” รวมทั้งปรับราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 56 บาท จากเดิมอยู่ที่ 45 บาท โดยบทวิเคราะห์ระบุว่าแต่ถ้าเปิดประมูลใหม่ โดยใช้ราคาประมูลของผู้ชนะลำดับที่ 2 เป็นบรรทัดฐาน มูลค่าสัญญามีโอกาสลดลงครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การที่ AOT เปลี่ยนเงื่อนไขในสัญญา จึงถือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของ AOT และผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ส่วนกรณีที่มีการวิเคราะห์ถึงเรื่องความเสียหายจากการเลิกสัญญา ซึ่งมีสาเหตุมาจากนโยบายรัฐบาลสั่งปิดน่านฟ้า โดยที่กลุ่มคิงเพาเวอร์ไม่ต้องถูกยึดเงินประกันนั้น

หากพิจารณาจากข้อสัญญาทั่วไปที่เขียนไว้ค่อนข้างรัดกุมว่า กรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา ทอท. สวงวนสิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากการที่ผู้รับอนุญาตได้เท่ากับค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนในเดือนสุดท้ายไม่รวม VAT นับตั้งแต่วันที่การบอกเลิกสัญญามีผลเป็นเวลา 6 เดือน หรือจนถึงวันที่ ทอท. ได้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาดำเนินการแทน แล้วแต่วันไหนจะถึงก่อน เศษของเดือนปัดเป็น 1 เดือน โดยไม่กระทบถึงสิทธิของ ทอท. ในการเรียกค่าเสียหายอื่นใด รวมทั้งค่าขาดประโยชน์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้รับอนุญาตยินยอมให้ ทอท. บังคับหลักประกันตามสัญญานี้ได้ทันที ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด โดยผู้รับอนุญาตสัญญาว่าจะไม่ฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก ทอท. ทั้งสิ้น

https://thaipublica.org/2020/08/aot-amend-dutyfree-concession-agreement-2/