หน้า : พิมพ์หน้านี้ - “Gov Cloud 2020” ชูศักยภาพคลาวด์กลางภาครัฐ ยกระดับการให้บริการประชาชนยุคดิจิทัล

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: papassawan_l ที่ 27 พ.ย. 20, 12:35 น

“Gov Cloud 2020” ชูศักยภาพคลาวด์กลางภาครัฐ ยกระดับการให้บริการประชาชนยุคดิจิทัล


กระทู้: “Gov Cloud 2020” ชูศักยภาพคลาวด์กลางภาครัฐ ยกระดับการให้บริการประชาชนยุคดิจิทัล
เริ่มกระทู้โดย: papassawan_l ที่ 27 พ.ย. 20, 12:35 น
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน“Gov Cloud 2020” The Future of Digital Government  ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สดช.) ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  โดยมี นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานภายใต้กำกับ ให้การต้อนรับ     
 โอกาสนี้ พลเอกประยุทธ์ฯ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Gov Cloud : Digital Foundation for Government Transformation” เพื่อร่วมสะท้อนภาพการรวมพลังภาครัฐและร่วมกำหนดทิศทางขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลและสร้างนวัตกรรมบริการภาครัฐรูปแบบใหม่บน Gov Cloud หรือระบบคลาวด์กลางภาครัฐซึ่งขณะนี้โครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเข้าใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งได้เริ่มมีการใช้งานจริงในการแก้ไขปัญหาและให้บริการต่างๆ นายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมผลงานต่างๆของหน่วยงานรัฐที่ผลงานเด่นได้พัฒนาระบบงานราชการให้ทันสมัยและให้บริการประชาชน  ได้แก่ 
   1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)  พัฒนาระบบ EEC-OSS โดยเป็นช่องทางคัดกรองและอำนวยความสะดวกให้นักลงทุน สามารถเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยบริการแบบ One-Stop Service
    2. กรมการขนส่งทางบก ผลงาน 'Smart Bus Terminal' ระบบติดตามรถโดยสารประจำทาง แสดงตารางการเดินรถแบบเรียลไทม์ของสถานีขนส่ง 81 แห่งทั่วประเทศ ผ่าน GPS Tracking ที่ติดตั้งบนรถโดยสารประจำทางทุกคัน สามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางได้ตลอดเวลา
    3. ตำรวจภูธรภาค 8 พัฒนาระบบโครงการภาค ๘ “4.0” ในแอปพลิเคชัน POLICE 4  ด้วย 4 ฟังก์ชั่นที่โดดเด่น คือ Crime Mapping แผนที่อาชญากรรมหลายมิติ,  CCTV Mapping แผนที่กล้องวงจรปิดทุกตัว,   Red Box QR Code ใช้แทนสมุดตรวจแบบเดิม  และ Stop Walk Talk and Report ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่แบบเรียลไทม์
    4. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบ Digital Healthcare Platform เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลสาธารณสุขซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกระบบที่เกี่ยวกับผู้ป่วยโควิด-19 มาไว้ส่วนกลาง ทำให้สามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ หรือ NEIC (National Energy Information Center) ซึ่งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง บูรณาการและเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานให้กับทุกภาคส่วน เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ คาดการณ์ด้านพลังงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
     พลเอกประยุทธ์ฯ กล่าวว่า จากความสำเร็จขั้นแรกของ Gov Cloud ก้าวต่อไปของรัฐบาลดิจิทัลมีเป้าหมายยกระดับระบบงานภาครัฐบน Gov Cloud ไปสู่รูปแบบ Government as a Platform หรือแพลตฟอร์มกลางภาครัฐ ที่จะเป็นศูนย์รวมอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน  รวมไปถึงการต่อยอดจัดทำบริการระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open data) ที่จะเพิ่มศักยภาพและความโปร่งใสของข้อมูลภาครัฐในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ครอบคลุมในทุกภาคส่วนต่อไป